ÎNTÂLNIREA ANUALĂ A MEMBRILOR CONSILIULUI DIRECTOR NAȚIONAL AL A.G.R.U.

Întâlnirea anuală a membrilor Consiliului Director Național s-a desfășurat în zilele de 20 și 21 octombrie 2017, la Centrul Pastoral Diecezan ”Sf. Vasile cel Mare” din cadrul Episcopiei Române Unite cu Roma, Greco-Catolice de Lugoj, strada Ep. Dr. Ioan Bălan nr. 6, Lugoj, jud. Timiș. взять кредитную карту с плохой кредитной

Data întîlnirii a fost astfel aleasă pentru ca delegațiile asociațiilor eparhiale să participe la pelerinajul anual la mormântul Rafilei Găluț din comuna Bocsig, laică pentru care Episcopia de Lugoj a inițiat procedura de beatificare, fiind încheiată faza diecezană, documentația fiind trimisă la Congregația pentru Cauzele Sfinților.

Lucrările întâlnirii au fost deschise de PreasfinÈ›ia Sa Alexandru Mesian, Episcopul locului. După rugăciunea de deschidere È™i salutul participanÈ›ilor, ExcelenÈ›a Sa a vorbit despre cartea ”Istoria Contemporană a Catolicismului Românesc – Catacombele”, autor Teresia BolchiÈ™ Tătaru. Aceasta – în contextul apropiatei comemorări a zilelor de 28-29 octombrie 1948, când Episcopii noÈ™tri de la acel moment au fost arestaÈ›i de organele de reperesiune ale statului comunist È™i Biserica Greco-Catolică din România a început lungul drum al calvarului pentru 41 de ani.

În prima parte a lucrărilor, participanții au ascultat cu interes două comunicări: (1) „Spiritualitatea laicilor: Rafila Găluț exemplu de viață și trăire a credinței”, susţinută de Pr. Angelo Pop, vicar general al Eparhiei de Lugoj și asistent spiritual al AGRU-lui național si (2) ”Episcopul Ioan Bălan, personalitate remarcabilă a Bisericii Greco-Catolice”, conferință susținută de pr.dr. Sergiu Soica.
În partea a doua a serii, după epuizarea întrebărilor și comentariilor la cele două teme, s-a trecut la discutarea temelor din agenda Asociației Naționale. S-a dezbătut modalitatea implicării AGRU-lui în sărbătorirea Centenarului Marii Uniri, acțiuni și activități la nivelul asociațiilor locale, cuantumul și modalitatea de plată a contribuției pentru bugetul asociației naționale de către asociațiile eparhiale.

Pentru funcţia de secretar al Consiliului Director Naţional a fost propusă doamna Ioana Codrea, ca urmare a faptului că actuala secretară, Cecilia Frăţilă, care a îndeplinit peste 10 ani, cu deosebită dăruire această funcţie a incheiat mandatul, motivată de noi obligaţii profesionale. Mulţumindu-i pentru întreaga activitate Drei Cecilia Frăţilă, ne exprimăm convingerea că va rămâne un membru activ al AGRU-lui Arhieparhial, iar noii Secretare îi urăm să-şi îndeplinească misiunea cu aceaşi acribie ca şi predecesoarea sa.

Ziua a doua fost dedicată pelelerinajului la mormântul Rafilei Găluț din Bocsig. În vechea biserică greco-catolică a fost celebrată Sfânta Liturghie, pontificată de PS Alexandru împreună cu preotul locului, pr. Gheorghe Tomoioagă și încă 6 preoți. Am remarcat trăirea vie a ecumenismului lugojan, prin faptul că atât la celebrarea liturgică precum și la procesiunea la cimitirul comunei, unde s-a oficiat parastasul de pomenire la mormântul Rafilei Găluț a participat și preotul Dragoș Teodor Terentie, parohul parohiei ortodoxe din Bocsig.

La întreg ceremonialul au fost prezenți numerosi oameni politici: deputaţi, senatori, consilieri judeţeni şi locali, între care nominalizăm pe Cionca-Arghir Iustin-Marinel – Preşedintele Consililului Judeţean Arad dar şi pe Ministrul Apărării, Domnul Mihai Fifor. Preasfinţiei Sale Alexandru Mesian i-a fost conferit cu această ocazie titlul de Cetăţean de Onoare al comunie Bocsig prin Hotărârea Cosiliului Local, de către Primarul comunei, pentru promovarea comunei în lume.

Multumind gazdelor – AGRU Lugoj, pentru eforturi si desavarsita organizare informam membrii AGRU ca următoarea întâlnire a Consiliului Director va fi Adunarea Generală, care va avea loc la BucureÈ™ti, în Aprilie 2018.

(A consemnat Dl. Marian Boian, Presedintele AGRU Maramures)