Euharistia-picături în luna iulie

Cu prilejul unei rugăciuni, dr. Lajos Dolhai, membru al Comitetului Teologic Internațional a ţinut o lecţie din seria de prelegeri despre cunoașterea mai bună a Euharistiei. займы без процентов до зарплаты

Dolhai Lajos.jpg
El a adunat câteva gânduri pentru a ne împrospăta sufletele, aşa cum fac picăturile de ploaie din iulie, pentru trupul nostru.
Dolhai Lajos.jpg

“GândiÈ›i-vă la sistemul solar, fraÈ›i È™i surori. ÃŽn mijlocul sistemului originar al planetei noastre găsim Soarele. Este înconjurat de patru planete uriaÈ™e, Jupiter, Saturn, Uranus È™i Neptun, precum È™i de cinci planete pitice. Multe corpuri cereÈ™ti mai mici pot fi găsite în jurul acestuia. Aceasta este oarecum similar cu ordinea sacramentală a mântuirii. Euharistia este centrul vieÈ›ii sacramentale, celelalte È™ase sacramente o înconjoară, ca È™i planetele “.
“ÃŽnclinăm să punem un semnal egal între sacramente. ÃŽn mod greÈ™it, noi credem că meritul tuturor este acelaÈ™i, singura diferență dintre ele este că ele ne transmit nouă harul lui Dumnezeu în diferite situaÈ›ii de viață. Tindem să uităm că, pe lângă asemănări, există È™i mari diferenÈ›e între sacramente. Ele au, de asemenea, în ordinea lor un anumit rang. Cel mai înalt sacrament este Euharistia. Celelalte sacramente joacă un rol intermediar în harul lui Dumnezeu, iar euharistia în sine conÈ›ine pe Creatorul È™i izvorul harului “.

Dolhai Lajos.jpg

“Aproape toÈ›i am trăit experienÈ›a, cât de bine este să găseÅŸti un izvor în timpul unei excursii într-o zi de vară fierbinte sau când cineva ne dă apă răcoritoare în timp ce lucrăm din greu … Fie ca Dumnezeu să ne harul să dorim să primăm izvorul euharistic È™i să auzim cuvintele lui Dumnezeu: „Dacă îi este sete cuiva, să vină la mine ÅŸi să bea; cel care crede în mine, după cum spune Scriptura, «râuri de apă viee vor curge din pieptul lui»”.
“Celebrarea Euharistiei creează Biserica. Biserica s-a născut ca o comunitate locală a credincioÈ™ilor în Cristos acolo unde este celebrată Euharistia, ”
“Biserica nu este o organizaÈ›ie civilă non-profit, ci o comunitate spirituală originară din Euharistie. Unde este celebrată Euharistia, acolo este Biserica “.
“ÃŽn timpul celui de-al doilea război mondial, un preot catolic È™i un rabin iudeu erau prizonieri în aceeaÈ™i celulă într-o închisoare nazistă. Au avut timp; au vorbit despre multe lucruri. Odată preotul catolic i-a spus rabinului ce minunat este faptul că evreii păstrau cu credință Sabatul chiar È™i în vremuri dificile, în timpul perse- cuÈ›iei. Rabinul înÈ›elept a răspuns: “Preacucernice părinte, problema nu este păzirea Sabatului, ci menÅ£inându-l este păstrată credinÈ›a strămoÈ™ilor noÈ™tri”.
“Euharistia este zenitul iniÈ›ierii creÈ™tine”.
“Prima comuniune este încoronarea procesului iniÈ›ierii creÈ™tine”.
“Euharistia este cea mai perfectă realizare a Bisericii”.

[Foto: Marcsi Ambrus; Secretariatul IEC]
Cu toată imperfecţiunea compunerii sperăm ca totuşi să reţinem ceva!