Adunarea Generală a Asociaţiei Generale a Românilor Uniţi AGRU Oradea

Premergător Adunării Generale Naţionale a Asociaţiei Generale a Românilor Uniţi (AGRU), a avut loc, sâmbătă 20 aprilie 2013, în Aula Magna a Seminarului Teologic Greco-Catolic “Sfinţii Vasile, Grigore şi Ioan” din Oradea, Adunarea Generală eparhială a acestei asociaţii din eparhia de Oradea.

La acest eveniment au participat PSS Virgil Bercea, episcop de Oradea, părintele protosincel Florian Gui, asistent spiritual AGRU eparhial, pr. Coriolan C. Mureşan, asistent spiritual AGRU naţional. Au fost prezenţi membrii AGRU din toate protopopiatele eparhiei noastre, alături de asistenţii lor spirituali, invitaţi din ASTRU Oradea şi din Reuniunea Mariană.

Salutul de bun venit din partea Preasfinţitului Virgil a deschis lucrările adunării generale. Mottoul acestei sesiuni „Veniţi să umblăm în lumina Domnlui”, a fost tema meditaţiei prezentate de părintele Coriolan Mureşan care, în cuvântul său a subliniat importanţa AGRU-lui de lungul istoriei.

În continuare dl. Pantiş Constantin, preşedintele AGRU-lui eparhial a prezentat darea de seamă a activităţii consiliului director pe perioada ultimul mandat.

La propunerea consiliului director s-a stabilit ca noul consiliu, să fie format din 13 membri în următoarea componenţă; preşedinte, 5 vicepreşedinţi,1 secretar-trezorier şi 6 responsabili de departamente, pe un mandat de 3 ani.

Au fost aleşi:

– preşedinte Boros Graţian de la Parohia nr. 2 Oradea;

– vicepreşedinte din vicariatul Silvaniei dl. Sipos Balazs din Şimleu;

– vicepreşedinte din vicariatul de Carei dl. Cobârzan Ioan, din Carei;

– vicepreşedinte pe protopopiatul Oradea d-na Păcală Daniela; vicepreşedinte pentru protopopiatele Beiuş – Holod, dl. Ţic Petru din Ştei;

– vicepreşedinte pentru protopopiatele Marghita – Ier dl. Nandra Călin din Marghita;

– secretar-trezorier Păcală Marius;

Responsabili de departamente:

– spiritual ecumenic d-na Omilescu Florica;                                       

– învăţământ şi cultură dl. Ioan Moldovan;         

– social caritativ d-na Cristea Ileana;         

– pentru familie d-na Horgoş Lucia;         

– economic şi juridic dl. Bălăneanu Cristian;         

– imagine şi relaţii publice dl.Omilescu Tiberiu.

În încheiere părinţii spirituali din eparhie, prin cuvântul lor ne-au încurajat şi asigurat de ajutorul lor, în activităţile viitoare.

Noul consiliu director s-a întrunit în prima şedinţă pentru desemnarea delegaţilor la Adunarea Generală naţională de la Baia Mare.

Secretar AGRU eparhial Oradea
Marius Păcală

Mai multe fotografii se găsesc AICI.