Adunarea Generală a AsociaÅ£iei Generale a Românilor UniÅ£i AGRU eparhial Lugoj

În ziua de 20 aprilie, la Centrul Pastoral Eparhial „Sfântul Vasile cel Mare”din Lugoj (str. Episcop Dr. Ioan Bălan nr. 4), s-au desfăşurat lucrările Adunării Generale a reprezentanţilor Asociaţiei Generale a Românilor Uniţi, (AGRU) din Eparhia Lugoj.

La eveniment a participat Prea Sfinţia Sa Alexandru Mesian, episcop de Lugoj, Mons. Angelo-Narcis Pop, asistent spiritual AGRU eparhial (Vicar General al Eparhiei de Lugoj). Au fost prezenţi membrii AGRU din următoarele oraşe: Lugoj, Deva, Orăştie, Cugir, Timişoara, Reşiţa, Arad, alături de asistenţii lor spirituali.

Lucrările Adunării Generale au debutat cu un moment de rugăciune şi un salut cordial din partea Prea Sfinţitului Alexandru Mesian. A urmat o lectură din Sfânta Evanghelie şi un cuvânt de învăţătură rostit de P.S. Alexandru.

În continuare, d-na Av. Cristina Purice, preşedinte AGRU eparhial Lugoj, a prezentat un raport privind activităţile Consiliului Director în perioada ultimului mandat (2010-2012).

Prea Sfinţitul Alexandru a mulţumit Consiliului Director pentru activitatea depusă în această perioadă.

Adunarea Generală a stabilit ca noul consiliu să aibă în continuare următoarea componenţă: un preşedinte, câte un vicepreşedinte din fiecare filială AGRU, un secretar şi un trezorier, pe un mandat de 3 ani.

Au fost aleÅŸi:

  • preÅŸedinte: Ing. Iustin BursaÅŸ, parohia „Sf. Ilie Tezviteanul” Orăştie;
  • vicepreÅŸedinÅ£i:
  1. D-na Nicolina Lupu, parohia „Sf. Iosif” Timişoara;
  2. Dl. Ioan Ciorogariu, parohia „Coborârea Sfântului Spirit” Lugoj;
  3. Dl. Ioan Gudea, parohia „Sf. Fecioară de la Fatima” Reşiţa;
  4. D-na Ioana Codrea, parohia „Sf. Ap. Petru şi Pavel” Cugir;
  5. D-na Margareta Gheorghiu, parohia „Imaculata” Deva;
  6. D-na Oana Ciobâncan, parohia „Naşterea Sfintei Fecioare Maria” Arad-Centru;
  • secretar: d-na Bindea Iuliana, parohia „Sf. Ilie Tezviteanul” Orăştie
  • trezorier: av. Cristina Purice, parohia „NaÅŸterea Sfintei Fecioare Maria” Arad-Centru

În partea a doua a întâlnirii s-a stabilit componenţa delegaţiei din partea AGRU Eparhial Lugoj la Adunarea Generală Naţională a AGRU care va avea loc în luna mai la Baia-Mare.

Participanţii au discutat pe marginea calendarului de activităţi pentru anul în curs. S-a subliniat necesitatea implicării AGRU în pregătirea pelerinajului eparhial de la Radna din 25 mai, a pelerinajelor de la Scăiuş (15 august şi 28 septembrie), a întâlnirii Asociaţiilor laicale eparhiale care va avea loc la Bocsig pe 20 octombrie, în cadrul „Zilelor Acţiunii Catolice”, precum şi sărbătorirea la nivel local a zilei naţionale AGRU (29 iunie).

Noul preşedinte ales al AGRU Eparhial Lugoj, D-l ing. Iustin Bursaş a mulţumit prea Sfinţitului Alexandru pentru găzduirea întâlnirii şi a propus câteva obiective de atins în noul său mandat.

La finalul lucrărilor, P.S. Alexandru a prezentat cartea: „Rafila Găluţ: fecioara stigmatizată de la Bocsig” apărută de curând la Editura Surorilor Lauretane din Baia-Mare.

Ziua s-a încheiat cu „Binecuvântarea Euharistică” săvârşită de Pr. Silviu Bindea, Protopop de Orăştie, în Capela Centrului Pastoral „Sfântul Vasile cel Mare” şi cu masa de prânz.

Raimondo-Mario Rupp

Mai multe fotografii se găsesc AICI.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *