Sărbătorirea Zilei Naţionale la Şişeşti

„…CU ADEVÄ‚RAT AM SÄ‚RBÄ‚TORIT ZIUA NAÅ¢IONALÄ‚ A ROMÂNIEI …”

Parohia Şişeşti este un loc cu mare încărcătură istorică datorită luptei „Leului de la Şişeşti”- Pr. Dr. Vasile Lucaciu pentru unificarea României, dar şi pentru că aici, acelaşi mare luptător, a ctitorit singura biserică din ţară şi probabil că este singura şi din lume ce este închinată unui ideal naţional, astfel, pe frontispiciul bisericii a scris cu litere latine: SPQR „pentru sfânta unire a tuturor românilor”.

În fiecare an, în data de 1 Decembrie, în parohia noastră se organizează momente de rugăciune, dar şi programe cultural-artistice, menite să ţină vie în suflete amintirea acelora care au luptat şi şi-au dat viaţa pentru întregirea ţării şi libertatea neamului românesc. Data de 1 Decembrie este importantă pentru credincioşii din Parohia Şişeşti şi pentru că în anul 1922, exact la această dată, a fost adus de la Satu-Mare şi înmormântat părintele Vasile Lucaciu.

Anul acesta am avut o mulţime de oaspeţi şi parcă de la an la an numărul lor este în creştere. Un grup însemnat de pelerini l-au constituit membrii AGRU din Baia Mare, de la Parohia Sfântul Anton, conduşi fiind de Pr. Mesaroş Simion. Acest grup a venit în procesiune de la Capela din cimitirul satului unde săvârşim sfânta liturghie în dumineci şi sărbători şi chiar dacă a fost vorba de o distanţă considerabilă, iar vremea era destul de rece, au ţinut cu tot dinadinsul să facă această jertfă la începutul unei zile ce se prefigura cu adevărat a fi de sărbătoare. În acest grup s-au putut distinge şi călugăriţe Lauretane din Baia Mare, cărora le mulţumim foarte mult că răspund întotdeauna invitaţiilor pe care le facem cu mare bucurie şi deschidere sufletească.

Un alt grup de pelerini a fost alcătuit de credincioşii din Băseşti care au venit la noi în chipul lui Gheorghe Pop de Băseşti, aşa cum el odinioară îşi vizita scumpul lui prieten, pe Pr. Vasile Lucaciu. Credincioşii au fost conduşi de Pr. Paroh Chindriş Ştefan. Ne-am bucurat de prezenţa în mijlocul nostru a Pr. Protopop Hotico Vasile din Dragomireşti, a Pr. Protopop Mihnea Gheorghe din Copalnic Mănăştur. Au fost prezenţi, de asemenea pr. Raţiu Vasile din Baia Mare, Pr. Costin Ioan din Mireşu Mare, Pr. Merciu Vlad din Baia Mare, Pr. Pop Grigore din Dăneşti şi nu în ultimul rând Pr. Butica Augustin secretar Eparhial, paroh în Cetăţele şi fiu al satului Şişeşti. Au participat un număr impresionant de copii, elevi ai şcolilor: Băseşti, Bobota, Şurdeşti şi Şişeşti, conduşi de cadrele didactice şi directorii şcolilor pe care le-au reprezentat. Ne-am bucurat de prezenţa credincioşilor din parohiile dimprejur, care, profitând de fiecare ocazie solemnă vin cu mare drag în mijlocul nostru.

Printre invitaţi s-au numărat şi personalităţi politice şi culturale, care şi-au făcut un frumos obicei ca de ziua naţională a României să sărbătorească în Şişeştiul lui Vasile Lucaciu. Printre aceştia amintim pe domnii senatori Bota Sorin şi Paşca Liviu, precum şi domnul deputat Doru Leş. Mulţumim Muzeului Judeţean că de fiecare dată trimite un reprezentant în mijlocul nostru care evocă importanţa zilei de 1 Decembrie.

La ora 900 a fost oficiată o Sfântă Liturghie în cinstea tuturor acelora care s-au sacrificat, au luptat sau au murit pentru întregirea ţării şi libertatea neamului românesc. La sfârşitul sfintei liturghii, Pr. Mesaroş Simion a ţinut un profund cuvânt de învăţătură cu ocazia solemnităţii acestei zile.

La ora 1000 s-a intrat în procesiune în Biserica simbol a unităţii tuturor românilor, unde la mormântul Pr. Vasile Lucaciu s-au depus coroane de flori şi s-a ridicat un parastas de pomenire a înaintaşilor noştri, eroi ai ţării, dar şi martiri ai bisericii.

După parastas, Pr. Protopop Hotico Vasile a ţinut un elogios discurs despre viaţa şi activitatea Pr. Vasile Lucaciu, despre ceea ce a reprezentat el pentru popor în măreţul act al unirii.

A urmat apoi în Pavilonul de lângă biserică (pavilion în formă de cruce, special construit de Pr. Vasile Lucaciu ca şi loc de manifestaţii cultural artistice) cuvântările oficialităţilor, iar apoi au urmat reprezentaţiile şcolilor în diverse programe artistice, spre încântarea tuturor. Pe lângă cântece patriotice şi colinde, şcoala din Bobota şi tinerii din Ansamblul AGRU-lui din Şişeşti au prezentat dansuri specifice zonei din care provin.

Totul s-a terminat cu o agapă organizată de Primăria şi Consiliul Local Şişeşti, cărora le mulţumim pentru efortul depus în reuşita acestui eveniment şi în special domnului Primar Bud Gheorghe.

Această zi va rămânea, cu siguranţă, în amintirea tuturor acelora care au fost la ÅžiÅŸeÅŸti, copii, tineri ÅŸi bătrâni, deopotrivă ÅŸi zic aceasta pentru că, nu am să uit expresia de mulÅ£umită a unui credincios, care  la despărÅ£ire mi-a spus: „…CU ADEVÄ‚RAT AM SÄ‚RBÄ‚TORIT ZIUA NAÅ¢IONALÄ‚ A ROMÂNIEI …” .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *