COMUNICAT DE PRESÄ‚


Într-un moment deosebit pentru întreaga Biserică Română Unită cu Roma, Greco-Catolică, cu doar câteva zile înainte de venirea în țara noastră a Sanctității Sale Papa Francisc, Adunarea Generală a Comitetului Director al AGRU a a avut loc în zilele de 10, 11 si 12 Mai, la Sighetul Marmației, în Eparhia de Maramureș. займы 19 лет без отказа

Trei dintre cei 7 Episcopi martiri ce vor fi ridicați anul acesta la cinstea altarelor: PSS Valeriu Traian Frențiu, PSS Ioan Suciu si PSS Tit Liviu Chinezu se află îngropați în pământul sfințitor de la Cimitirului Săracilor dn Sighet, un loc încărcat de istorie mărturisitoare a suferințelor îndurate de poporul român, prin aleșii săi.
Ca în fiecare a doua sâmbătă din luna mai, și anul acesta a avut loc Pelerinajul la care s-au bucurat să participe si membrii delegațiilor AGRU din toate cele șase Eparhii.

Lucrările Consiliului Director au început în ziua de Vineri 10 Mai, când participanții au beneficiat și s-au bucurat de prezența în mijlocul lor a Prea Sfințitului Florentin Crihălmeanu, care a sintetizat în Cuvântul Său câteva aspecte importante pentru rostul și rolul Asociației AGRU, în contextul vizitei apostolice a Sfântului Părinte în România.

(1) Cunoașterea aprofundată de către fiecare agrist, meditarea și comunicarea pasajelor evanghelice în care Mântuitorul îi încredințează lui Petru Biserica Universală, și în mod deosebit:

(a) Matei, cap 16, 15-19 ( ”Deci după ce au prânzit, a zis Iisus lui Simon-Petru: Simone, fiul lui Iona, Mă iubeşti tu mai mult decât aceştia? El I-a răspuns: Da, Doamne, Tu ştii că Te iubesc. Zis-a lui: Paşte mieluşeii Mei …”)
(b) Luca, cap 22, 31-33 (”Şi a zis Domnul: Simone, Simone, iată satana v-a cerut să vă cearnă ca pe grâu, Iar Eu M-am rugat pentru tine să nu piară credinţa ta. Şi tu, oarecând, întorcându-te, întăreşte pe fraţii tăi.”)
(c) Ioan, cap. 21, 15-17 (”Şi Eu îţi zic ţie, că tu eşti Petru şi pe această piatră voi zidi Biserica Mea şi porţile iadului nu o vor birui…”)

ÃŽntr-o lume tot mai divizată, mai polarizată, se face tot mai mult simÈ›ită necesitatea unui punct vizibil al unității, care este papalitatea. Adevărul Sfintelor Evanghelii este la îndemâna fiecărui credincios, dacă doreÈ™te să contribuie la refacerea unității Bisericii: aÈ™a cum Isus este piatra unghiulară a Templului, tot astfel È™i Petru – urmaÈ™ul Său este chemat să fie piatra care stă la temelia acesteia!

(2) Pentru înÈ›elegerea cauzei religioase a martiriului, PSS Florentin a recomandat cu multă căldură să aprofundăm referinÈ›ele Sfântului Ioan Paul al II-lea – È™i în mod deosebit pe acelea dedicate Anului Jubiliar 2000 cât È™i pe acelea făcute cu ocazia Tricentenarului Bisericii Române Unite cu Roma , din care considerăm să amintim acest pasaj:

”Cu toate dificultățile pe care le-a avut de întâmpinat, Biserica Greco-Catolică din România, în fața întregii comunități ecumenice creștine s-a dovedit a fi din ce în ce mai mult un martor deosebit al valorii esențiale a unității bisericești.
Însă mai presus de toate, în cea de-a doua jumătate a secolului douăzeci, în epoca totalitarismului comunist, Biserica voastră a trebuit să îndure o crâncenă încercare, meritându-și pe drept titlul de „Biserică a mărturisitorilor și martirilor”.
Atunci s-a manifestat cu mai mare claritate lupta dintre „mysterium iniquitatis” – „misterul nelegiuirii” (2 Tes. 2,7) și „mysterium pietatis” – „misterul dreptei credințe” (1 Tim. 3,16) lucrând în lume.
De atunci și slava martiriului strălucește cu mai multă vigoare pe chipul Bisericii voastre ca lumină ce se reflectă în conștiința creștinilor lumii întregi, suscitând admirație și gratitudine.”

Cea de-a doua zi, Sâmbătă 11 Mai, am participat întăriți sufletește la Pelerinaj și Sfânta Liturghie Arhierească, celebrată de PSS Vasile Bizău, Episcopul greco-catolic al Maramureșului împreună cu PSS Florentin Crihălmeanu, Episcopul greco-catolic de Cluj-Gherla si PSS Alexandru Mesian, Episcopul greco-catolic al Lugojului. Au fost prezenți în jurul a două mii de participanți.

După amiază, Părintele Cristian Langa a explicat celor prezenÈ›i sensurile exortaÈ›iei (îndemnului) ”Christus vivit” al Papei Francisc – adresat deopotrivă tinerilor cât È™i întregii noastre Biserici. Și din perspectiva acestui document, am înÈ›eles o dată mai mult, că pentru Asociatia Generala a Românilor Uniti este foarte important să consolideze relatiile sale cu ASTRU si cu întreg sectorul tinerilor din AcÈ›iunea Catolică din România. De aceea, participarea unor familii tinere la Campusul ACRO din 17-21 iulie a.c., având ca temă ”FericiÈ›i cei care ascultă Cuvântul lui Dumnezeu, È™i-l păzesc!” este un asemenea prilej.

ÃŽn aceeaÈ™i notă – a unei consistente È™i intime relaÈ›ii între tineri È™i adulÈ›i, Doamna Niculina Lupu, vicepreÈ™edinte AGRU Eparhial Lugoj a prezentat un material inedit despre Episcopul Tinerilor, PS Dr. Ioan Suciu.

Cea de a treia zi, Duminică 12 Mai, a prilejuit vizite în Parohiile de la Sarasău și Săpânța unde delegații AGRU au primit atât informații actuale cât și relatări din trecut, pentru a înțelege viața de zi cu zi a credincioșilor greco-catolici din această parte a țării.

Dialogurile frățești cu Părintele Cornel Ardelean de la Parohia ”Sfântului Spirit” din Sarasău şi bucuria celebrării Sfântei Liturghii alături de Părintele Mihai Grigor în noua Biserică Greco-Catolică din Săpânța (având hramul ”Înălțarea Domnului”), au constituit trăiri spirituale profunde și au contribuit la cunoașterea particularităților ființei greco-catolicismului românesc, în formele manifestărilor sale locale.

ÃŽn încheierea lucrărilor, am primit cu bucurie vestea că printr-o frumoasă coincidență, alegerile pentru noua conducere a AcÈ›iunii Catolice din România vor avea loc în data de 22/24 Noiembrie – când se vor împlini 90 de ani de la primul Congres al AGRU-ului. ÃŽn acest sens, sesiunea de toamnă a Asociatiei noastre va avea loc în Arhieparhia de Alba-Iulia È™i FăgăraÈ™, la o dată ce va fi anunÈ›ată în timp util, pentru buna pregătire a sesiunii aniversare.

Transmitem tuturor cu bucurie creÈ™tină ”Cristos a ÃŽnviat!” … È™i să ne revedem cu toÈ›ii, peste doar câteva zile, la Blaj – în ziua de 2 Iunie 2019, când pe Câmpia Libertății vom primi È™i vom împărÈ›i cu iubire, speranță È™i credință darurile de preÈ› pe care jertfele martirilor le-au pregătit pentru noi!

Semnează:

Boian Marian – PreÈ™edinte AGRU Eparhial MaramureÈ™

Ioana Codrea – Secretar AGRU NaÈ›ional

Călin Diaconu – PreÈ™edinte AGRU NaÈ›ional

Pr Angelo Pop – Asistent Spiritual AGRU Național