Aniversare

Astăzi, 21 ianuarie, am partipat la a 29 aniversare a primei Sfinte Liturghii celebrată la lumina zilei, public, în Baia Mare, după ieşirea din catacombe a Bisericii Greco-Catolice. Ca în fiecare an de pînă acum, mai mulţi sau mai puţini, în principal membrii ai Filialei băimărene a AGRU-lui şi ai Reuniunii Mariane „Regina Cerului” am fost prezenţi în faţa Casei de Cultură la ora 10 (desigur nu chiar în ultimul moment, ci un pic mai repede). I-am întâmpinat pe preoţii: Simion Mesaroş, preot din clandestinitate şi unul din principalii organizatori ai „IEŞIRII LA LUMINĂ” a Bisericii Greco-Catolice în Baia Mare, preoţii Ioan Fîrte, dr. Mircea Manu, Victor Pop, care au început pregătirea teologică încă din clandestinitate, şi mai tânărul  Vasile Trifoi , paroh în cartierul Ferneziu al Băii Mari. Deschiderea momentului aniversar s-a făcut prin recitarea unei decade de rozar din Rozariul de Bucurie. Au rememorat evenimentul aniversar preot dr. Mircea Manu, pr. Simion Mesaroş, al cărui cuvânt îl reproducem şi ec. Anton Cioocotişan prim curator la parohia Baia Mare III „Sfântul Anton de Padova” şi membru al filialei AGRU. Apoi toţi participanţii au cântat cu ardoare magnificul cântec Creştin sunt din Leagăn. Cu binecuvântarea finală şi cu angajamentul de a transmite urmaşilor menţinerea activă în memorie a acestei aniversări am părăsit treptele Casei de Cultură  cu salutul Pace şi Bine. займы новые онлайн малоизвестные на карту

 Casa de Cultură a Sindicatelor Baia Mare
29 de ani de la prima Sfântă Liturghie celebrată public

Iată-ne din nou prezenţi aici în faţa Casei de Cultură  din Baia Mare, ca în fiecare an, pentru a comemora şi retrăi ceea ce s-a petrecut aici în urmă cu 29 de ani când am participat cu mari emoţii şi cu foarte mult entuziasm la prima ieşire în public, în Baia Mare, a Bisericii Greco-Catolice după 41 de ani de interdicţie.

Rememorând începutul activităţii publice a Bisericii Greco-Catolice după relegalizarea ei printr-un decret din ultima zi a lunii decembrie 1989 se poate constata că, în Epiecopia Greco-Catolica a Maramureşului au avut loc primele şi cele mai răsunătoare acţiuni publice de foarte mare amploare.

Am selectat pentru comemorarea de astăzi zece dintre aceste momente sau acţiuni care au avut loc în primul an de libertate, anul 1990.

1.– la 21 ianuarie 1990 a avut loc prima Sfântă Liturghie publică concelebrată de 22 de preoţi avându-l pontificant pe preotul Lucian Mureşan – Ordinarius al Episcopiei Maramureşului, venind cu această funcţie din clandestinitate, cel care în curând va deveni Episcop al Maramureşului, iar mai târziu Arhiepiecop şi Mitropolit la Blaj, iar în prezent Cardinal şi Arhiepiscop Major la Blaj. Această primă Sfântă Liturghie publică s-a celebrat aici, pe treptele Casei de Cultură, ceea ce tocmai comemorăm. Au participat atunci, după unele estimări, circa zece mii de persoane. Dar cei 99% unde sunt?(parafrază după evanghelia duminicii de ieri, a vindecării celor zece leproşi)

2.– la 11 februarie 1990 s-a celebrat a doua Sfântă Liturghie publică, dar de această dată la Statuia Ostaşului Român cu o participare similară. Aici, la Statuia Ostaşului Român vom rămâne pentru următorii 15 ani pentru că fraţii ortodocşi au refuzat să ne restituie bisericile. Abea în decembrie 2004, în ajunul Crăciunului, ne vom muta de la Statuia Ostaşului Român între zidurile bisericii Sfâtul Anton de Padova ridicate nici la jumătate, deci tot sub cerul liber pentru următorii câţiva ani.

3.– în urma mai multor intervenţii făcute la Secretariatul de Stat pentru Culte, la 1 mai 1990 Episcopia Maramureşului era prima episcopie oficial instituţionalizată, care avea un Stat de funcţiuni aprobat, cu personal clerical ierarhic şi personal neclerical: Episcop, Vicar General, Consilieri, Protopopi, Parohi, personal neclerical deservent  al parohiilor şi personal tehnic-administrativ.

4.– în cursul lunii mai1990 are loc preluarea progresivă a clădirii din str. Vasile Lucaciu nr.50 fosta  casă parohială a Parohiei Baia Mare 1 confiscată în 1948 şi transformată mai târziu în Casa Corpului Didactic. Aceasta va deveni sediul Episcopiei Maramureşului şi sediul Institutului Teologic Episcop dr. Alexandru Rusu şi va rămâne singurul imobil recuperat în Baia Mare până în ziua de astăzi.

5.– la 27 mai 1990 are loc o ceremonie grandioasă la Statuia Ostaşului Român în cadrul căreia sunt consacraţi doi episcopi:

– Lucian MureÅŸan pentru Episcopia MaramureÅŸului

– vasile Hossu pentru Episcopia Oradea

Consacrarea noilor episcopi s-a făcut de către Mitropolitul Alexandru Todea de la Blaj, Episcopul Ioan Ploscaru de la Lugoj şi Nunţiul Apostolic în România John Bucovski reprezentându-l pe Papa Ioan Paul al II-lea.

5.– la 28 iulie 1990 într-o altă ceremonie grandioasă, tot la Statuia Ostaşului Român, au fost hirotoniţi public primii 11 preoţi pregătiţi în timpul clandestinităţii, dintre care zece pentru Maramureşului şi unul pentru Episcopia de Oradea. Ceremonia a fost condusă de Mitropolitul Alexandru Todea împreună cu noii episcopi Lucian Mzreşan şi Vasile Hossu.

7.-la 26 octombrie – sărbătoarea Sfântului Dumitru -, după terminarea Sfintei Liturghiii la Statuia Ostaşului Român s-a declanşat o puternică acţiune de protest pentru restituirea bisericilor. Acţiunea va dura zece zile prin ocuparea sediului prefecturii Maranmureşului de către credincioşii laici din Baia Mare şi din satele mai apropiate care participau la slujbă în Baia Mare!

În zilele imediat următoare a sosit şi alţi credincioşi din Mramureşul Voievodal, Sighet, Vişeu, Borşa, Ieud, Bîrsana, Hoteni, Hărniceşti dar şi din Ţara Oaşului: Negreşti-Oaş, Târşolţ, Trip, Cămârzana, Aliceni, Boieneşti, etc.

În parcursul celor zece zile de protest s-au purtat tratatuve cu autorităţile locale şi cu reprezentanţi ai Bisericii Ortodoxe. Pe 1 noiembrie 1990 a sosit la Baia Mare o delegaţie a Parlamentului României ( de fapt CPUN) compusă din zece parlamentari, între care şi Ioan Raţiu şi tratativele au continuat cu delegaţia parlamentară de la Bucureşti. Totul a rămas fără rezultat din caua că Biserica Ortodoxă n-a acceptatnici măcar slujbe alternative în propriile noastre biserici.

  1. la 6 decenbru’ie 1990 îşi începe activitatea primul institut teologic de grad universitar di ţar, după 42 de ani de interdicţie a învăţământului teologic grec-catolic, cu un număr de 80 de studenţi.

9.-tot în decembrie 1990, cu câteva zile înainte de Crăciun şi de plecarea studenţilor în vacanţă are loc un emoţionant concert de colinde susţinut de studenţii teologi în sala Teatrului Municipal băimărean.

10.- în cadrul Episcopiei Maramureşului este dată în foloinţă prima biserică nou construită, în localitaz’tea Trip din Ţara Oaşului prin strădania vrednicului preot Filip Crăciun, de pioasă aducere aminte. Această biserică funcţionează acum ca sală de festivităţi pentru că între timp vrednicul păstor Filip Crăciunşi continuatorul operei saleVasile Tămaş absolvent din prima generaţie de preoţi pregătiţi la Baia Mare au construit alături o grandioasă biserică.

După 29 de ani mi se pare că entuziasmul pentru readucerea Bisericii Greco-Catolice la ceea ce era odinioară şi la ceea ce ar trebui să fie a cam scăzut.

Pe parcursul a aproape 30 de ani unii au trecut pe tărâmul celălat iar alţii au ieşit la pensie

Preot ing. Simion MesaroÅŸ

notă: după fotografii puteţi viziona un fragment video

fragment video aici