Anunţ – invitaţie

AGRU-Filiala Baia Mare III „Sfântul Anton de Padova” organizează a patrusprezecea ediţie a simpozionului „ARESTAREA EPISCOPILOR”, în zilele de 26-27 octombrie 2018.
Omagiem prin acest simpozion pe Episcopii Martiri, Preoţii şi Credincioşii, care în urmă cu 70 de ani, în noaptea de 28-29 octombrie 1948, au pornit pe drumul Calvarului pentru mai bine de 41 de ani, rămânând fideli credinţei sădită în suflet de părinţii lor şi şi-au purtat cu demnitate Crucea.Totodată dorim ca cele întâmplate, de acum, în urmă cu 70 de ani să se încresteze în memorie şi această dată – 28-29 octombrie – să devină o zi de meditaţie, de reculegere pentru întreaga Biserică Greco-Catolică din România. срочно взять займ на карту без отказа месяц процентов сбербанк

Aduceţi-vă aminte de cei închişi, ca şi cum aţi fi închişi cu ei; aduceţi-vă aminte de cei ce îndură rele, întru-cât şi voi sunteţi în trup, aduceţi-vă aminte de mai marii voştri, care v-au grăit vouă cuvântul lui Dumnezeu; priviţi cu luare aminte cum şi-au încheiat viaţa şi urmaţi-le credinţa.(Evr. 13, 3-7)

Isus Cristos, lumina cea adevărată care luminează pe tot omul

«Chemați la mântuire prin credința în Isus Cristos, “lumina adevărată care luminează pe tot omul” (In 1,9), oamenii devin “lumină în Domnul” și “fii ai luminii” (Ef 5,8) și se sfințesc prin “ascultarea de adevăr” (1Pt1,22).
Această ascultare nu este întotdeauna ușoară. Ca urmare a misteriosului păcat originar, săvârșit la instigația Satanei, “mincinos și tatăl minciunii” (In 8,44), omul este ispitit în permanență să-și întoarcă privirea de la Dumnezeul cel viu și adevărat pentru a și-o îndrepta spre idoli (cf. 1Tes 1,9), schimbând “adevărul lui Dumnezeu în minciună” (Rom 1,25); atunci însăși capacitatea de a cunoaște adevărul este întunecată, iar voința de a i se supune, slăbită. Și astfel, prin căderea în relativism și scepticism (cf. In 18,38), omul caută o libertate iluzorie în afara libertății însăși.» Sf. Ioan Paul al II-lea-Veritates Splendor (1)

P R O G R A M

Vineri 26 octombrie, ora 18:00, la Biserica Sfântul Anton de Padova Baia Mare, str. Victoriei nr. 15
CUVÂNT DE DESCHIDERE
Sfânta Liturghie Comemorativă
Oficiul parastasului în memoria celor care s-au jertfit pentru credinţă
Sâmbătă 27 octombrie, ora 10:00
BibliotecaJudeţeană Petre Dulfu,Salonul Artelor
Mesajul poetului Ioan Brad: Mărire vouă!
Comunicări ştiinţifice:
2. Pr. Gheorghe Ţurcaş, vicar foraneu de Şimleul Silvaniei: „Istorie trăită-memorii”
3. Pr. dr. Sergiu Soica: „Episcopul Ioan Suciu în arhiva securității”
4. Prof.dr. Mihai Dăncuş: „Implicarea preoţilor greco-catolici din Maramureş în actul Marii Uniri”.
pauză
5. Prof. drd. Zamfira Tîmbuș: „Pagini inedite din corespondența episcopului Iuliu Hossu”.
6. Pr. lector dr. Ioan Tîmbuș: „Eroi și martiri ai Marii Uniri de la 1918 de pe teritoriul actualei Episcopii Române Unite cu Roma, Greco-Catolice a Maramureșului”.
7. Pr. Simion Mesaroş: „Cele două Biserici Româneşti în timpul comunismului”.
8. Pr. dr. Vasile Iusco: „Despre biserica greo-catolică din Transcarpatia-Ucraina”.

Teama de Dumnezeu în timpul încercării
1 Fiule, dacă te apropii să-i slujeşti Domnului, pregăteşte-ţi sufletul pentru încercare!
2 Îndreaptă-ţi inima şi fii perseverent,
nu te grăbi în timpul pericolului!
3 Alipeşte-te de el şi nu sta departe,
ca să fii mărit în cele din urmă ale tale!
4 Primeşte tot ceea ce vine asupra ta
şi fii îndelung răbdător în vicisitudinile umilinţei tale!
5 Căci aurul se încearcă în foc, iar cei plăcuţi [Domnului], în cuptorul umilinţei. În boli şi în sărăcie, fii încrezător în el!
6 Crede în el şi el îţi va veni în ajutor,
îndreaptă căile tale şi speră în el!
7 Cei care vă temeţi de Domnul aşteptaţi îndurarea lui!
Nu vă abateţi, ca să nu cădeţi!
8 Cei care vă temeţi de Domnul încredeţi-vă în el şi nu va lipsi răsplata voastră!
9 Cei care vă temeţi de Domnul speraţi în cele bune, în bucuria veşnică şi în îndurare!
Căci dar veşnic cu veselie este recompensa lui.
10 Priviţi la generaţiile din vechime şi vedeţi:
este cineva care s-a încrezut în Domnul, şi a fost făcut de ruşine?
Sau cineva care a rămas în teama de el, şi a fost părăsit?
Sau cineva care l-a invocat, şi el l-a trecut cu vedrea?
11 Pentru că Domnul este milostiv şi îndurător, iartă păcatele şi mântuieşte în timpul strâmtorării.
12 Vai de inimile fricoase, de mâinile neglijente şi de de păcătosul care umblă pe două căi!
13 Vai de inima neglijentă, căci nu crede;
de aceea nu va fi ocrotită!
14 Vai de voi, care faceţi să piară răbdarea!
Ce veţi face când vă va vizita Domnul!
15 Cei care se tem de Domnul nu sunt neascultători faţă de cuvintele lui şi cei care-l iubesc păzesc căile
16 Cei care se tem de Domnul vor căuta plăcerea lui, iar cei care-l iubesc se vor îndestula de lege.
17 Cei care se tem de Domnul îşi vor pregăti inimile şi înaintea lui îşi vor umili sufletele.
18 Să cădem în mâinile Domnului, şi nu în mâinile oamenilor, căci precum este măreţia lui, tot aşa este şi îndurarea lui!. [Ecleziast 2:1-18]

Rugăciunea lui Isus Cristos răstignit
Iată-mă, iubitul și bunul meu Isus.
M-am aruncat pe genunchi înaintea ta
și, cu cea mai fierbinte dorință a sufletului meu,
mă rog și implor să-mi imprimi în inima mea sentimente pline de credință,
speranță și caritate,
cu o căință adevărată pentru păcatele mele
și o dorință fermă de îndreptare;
în timp ce cu afecțiune profundă și durerea sufletului mă gândesc în mintea mea
și vă contemplu mental cele cinci răni prețioase, având înaintea ochilor mei ceea ce profetul David
a vorbit cu mult înainte despre Tine, Isuse:
“Mi-au străpuns mâinile și picioarele mele;
mi-au numărat toate oasele mele “(din Psalmul 22:17-18)

AGRU-Filiala Baia Mare III