MESAJ DE SALUT

La întrunirea de toamnă, din 12-13 octombrie 2018, a Comitetului Director Naţional AGRU a participat şi delegaţia Consiliului Naţional al Acţiunii Catolice din România. Fiind prezentă conducerea comitetelor eparhiale ale AGRU-lui din toate cele şase Dieceze Greco-Catolice, întâlnirea a fost un bun prilej de pregătire a programului de acţiune pentru anul asociativ 2018-2019. Dezbaterea a început cu mesajul de salut al Preşedintelui ACRO, doamna Anca Frona:

«Înainte de toate vă mulțumesc pentru că ați permis ca în programul Adunării Generale AGRU să existe un astfel de moment, dedicat Federației Acțiunii Catolice din România. Îndrept un salut cordial asistentului spiritual AGRU și președintelui național, cărora le mulțumesc pentru sprijinul și aportul pe care îl aduc, prin activitatea lor, nivelului național.
După cum bine știți, Acțiunea Catolică din România este o federație care reunește la nivel național, ca o umbrelă, asociațiile de tip acțiune catolică din cadrul Bisericii Catolice din România. Conform Magisteriului Bisericii, scopul Acțiunii Catolice este însăși scopul Bisericii – evanghelizarea, sfințirea oamenilor –  iar în documentul conciliar Apostolicam Actuositatem (nr. 20), ni se spune foarte clar că asociațiile care îndeplinesc cele patru note caracteristice în acelaşi timp – eclezialitate, laicitate, organicitate și colaborare cu ierarhia –  sunt formă de acțiune catolică. Așadar toate asociațiile care îndeplinesc aceste criterii, indiferent de numele pe care îl poartă, sunt forme de acțiune catolică.
În momentul de față, din Acțiunea Catolică din România fac parte asociațiile: автокредит процентная ставка

  • pentru ritul bizantin – AGRU Național, ASTRU Cluj, ASTRU Oradea, ASTRU arhieparhial Blaj, ASTRU eparhial Lugoj;
  • pentru ritul latin – Acțiunea Catolică „Sf. Iosif” din Dieceza de Iași, care lucrează cu cele trei sectoare de vârstă (copii, tineri, adulți). În curs de aderare la federație este Asociația Familiilor „Vladimir Ghika” din București.

Federația Acțiunea Catolică din România s-a născut din dorința de a pune împreună, specificul nostru diecezan de Acțiune Catolică, fiecare cu realitatea sa de proveniență, de a ne îmbogăți reciproc din experiențele împărtășite, de a ne ajuta unii pe alții să depășim anumite dificultăți, de a crea punți de legătură și prietenie între laici catolici din Biserica Catolică de ambele rituri, din România. Acțiunea Catolică din România vine astfel în sprijinul nivelului local/diecezan, oferind spații de comuniune și de formare specifică pentru membrii săi. Așadar nivelul național servește/slujeste nivelul local, diecezan.

Vă invit să reflectăm împreună la dimensiunea diecezană a AGRU în special la rolul esenţial pe care AGRU îl are în formarea laicatului greco-catolic, la modelul pe care îl oferiţi celor mai tineri, dar mai ales la dimensiunea parohială a AGRU. În Exortația apostolică Evangelii gaudium (nr. 28) Sfântul Părinte aminteşte faptul că parohia „este prezență eclezială în teritoriu, loc al ascultării Cuvântului, al creșterii vieții creștine, al dialogului, al vestirii, al carității generoase, al adorației și al celebrării”. La fel cum familia este celula de bază a societăţii, la fel şi parohia este celula de bază a Bisericii. Suntem martori – poate uneori prea tăcuţi – a ceea ce se întâmplă în societatea noastră. Să nu lăsăm ca acest lucru să se întâmple şi cu parohiile noastre. Acțiunea Catolică se caracterizează prin integrarea ei în parohie. Sfântul Părinte Papa Francisc spunea în discursul său la Congresul FIAC, din mai 2017: „Acţiunea Catolică dobândeşte viaţă autentică, răspunzând şi asumând ca proprie pastoraţia fiecărei Biserici diecezane în inserarea sa concretă pornind de la parohii. Acţiunea Catolică trebuie să ofere Bisericii diecezane un laicat matur, care cu disponibilitate să slujească proiectele pastorale din orice loc, ca un mod pentru a realiza vocaţia sa. Trebuie să vă întrupaţi concret.” Avem așadar misiunea de a aduce în Biserica locală și universală, propria culoare, specifică zonei/parohiei în care Acțiunea Catolică își desfășoară activitatea, inserându-ne în parohii, contribuind la planul pastoral diecezan. Însuflețirea și animarea parohiei trebuie să fie preocuparea noastră primordială, iar grupurile noastre parohiale trebuie să fie dârze, creative, deschise pentru a ieși, pentru a-i căuta și primi pe toți, cu generozitate și curaj, pentru a parcurge împreună cu episcopul și parohul un drum de discernământ pastoral, înțelept și realist.

Un alt aspect asupra căruia aș vrea să mă opresc are la bază vocația educativă a Acțiunii Catolice. Ca laici ADULȚI,  maturi și responsabili avem datoria de a ne îngriji de tinerele generații. Să nu uităm că astăzi poate e nevoie mai mult ca oricând de oferirea unor modele, exemple concrete de trăire autentică a credinței. Pe lângă educația oferită copiilor/tinerilor în familie, este de datoria noastră de a ne simți responsabili de viitorul acestei societăți. “Vreau o Acţiune Catolică printre oameni, în parohie, în dieceză, în sat, în cartier, în familie, în birou şi la locul de muncă, la ţară, în propriile locuri ale vieţii. În aceste noi areopaguri se iau decizii şi se construieşte cultura”. (papa Francisc)

Vă doresc mult succes în activitățile pe care le desfășurați și mă rog ca bunul Dumnezeu să vă însoțească mereu cu harurile și Lumina sa.»