IULIU HOSSU – in memoriam

Cele ce urmează le-am găsit în DUMINECA, publicaţie a Vicariatului Greco-Catolic din Maramureş.
La data la care cantorul din Şieu-Maramureş, comună pe malul Izei şi al Şieuţului, scria versurile intitulate Un cântec duios, încă nu fusese înfiinţată Episcopia Greco-Catolică de Maramureş, jurisdicţia având-o Dieceza de Cluj-Gherla. Aflăm din aceste versuri simple, dar care emoţionează, cât de cunoscut era Episcopul Iuliu Hossu şi câ de bine îşi cunoştea întinsa dieceză, gata oricând să-şi îndrume crednicoşii, orice lucru/doleanţă/întâmplare, ori cât ne-ar părea lipsită de importanţă, era tratată cu toată seriozitatea.

Anul VII. 21 Septemvrie 1930 No. 38.
DUMINECA
Organul Vicariatului Episcopal gr. cat. român din Maramureş
Biuroul de distribuire: Librăria Asociaţiunei Sighet, Piaţa Unirei No. 25
Apare în fiecare Duminecăl Preţul unui exemplar: 1 Leu.

Un cântec duios.
Al nostru Episcop sfinţit,
Iuliu cel preamult iubit,
Din suflet s’a clătinat
Când de veste i-s’a dat,
Că’n Maramureşul frumos,
În Vişeul cel de jos,
Lupi răpitori au întrat
Poporul l’au turburat.
Un sfat bun a dat la toţi
La popor şi la preoţi,
Că ‘n ziua premergătoare,
înainte de serbare,
De serbarea Naşterei
A Preasfintei Măriei,
Să ne stringem toţi fumos
În Vişeul cel de jos,
Să venim să ne ‘nchinăm
Lui Christos să ne rugăm ;
Lupii din popor să peară
Cei răpiţi să vină iară,
Şi poporul credincios
Să laude pe Christos. —
— Căci a noastre inimi toate
Plâng şi să rănesc de moarte
Pentru Vişeul de jos
Poporul cel credincios,
Cari sute şi mii de ani
Au fost în credinţă tari,
Ş’acum să lasă conduşi,
De acei ce oameni nu’s.
Foc şi fum, piatră pucioasă
Pice pe acelor oase,
Cari vreau să-o părăsească
Religia strămoşească.
Ioan Petreuş cantor în Şieu.

    1. ŞIEU — Parohie veche. Biserica de lemn din 1760. Hramul: Naşterea Preacuratei. Casa parohială de lemn din 1911. Matricule din 1808, — Dela sediul protopopesc 8 km.
     PLASA: Iza (jud. Maramureş).
     POSTA (tig. tlf.): Rozavlea.
     GARA: Leordina.
     PREOT: On. VASILE VLAD, administrator. — CURATOR: Vasile Dunca. — CANTORI: Ioan Petreuş şi Vasile Saplonţai.
     ASOCIAŢII RELIGIOASE: Cultul preasfintei Inimi din 1928 cu 75 membri.
     Numărul sufletelor: 1550. — Poc. 4. — Izr. 300 (casă de rugăciune).

   Şematismul  Veneratului Cler al Eparhiei Greco-Catolice a Marmureşului pe anul 1936, pag.105