IN MEMORIAM MARIUS BOLDOR

portret взять займ наличными по паспорту в день обращения без справок
Cu o întârziere impardonabilă, evocăm abia astăzi portretul unuia dintre membrii fondatori ai asociaţiei, renăscută după 1989, prin osârdia unei alte mari profesoare, Doamna Viorica Lascu. Inginerul-Profesor Marius Boldor a plecat în casa Tatălui Ceresc în 30 noiembrie 2017. Neştepatata şi trista veste a fost adusă la cunoştinţa membrilor Comitetului Director Naţional de către conf. dr. Alin Tat, prieten şi împreună constructori ai AGRU-lui, ruinat de cei peste 40 de ani de dictatură comunistă.
La 4 decembrie 2017, pe pagina de Facebook a AGRU Cluj a fost publicată o scurtă notă biografică a celui dispărut:
«S-a născut la 8 septembrie 1963 în Dej, sub semnul sărbătorii nașterii Maicii Domnului, al cărei nume îl purta. Părinții i-au fost Silvia și Gheorghe, iar Dorina soră mai mică.
A urmat școala în Dej, la Colegiul Andrei Mureșanu, iar din 1981 a urmat cursurile Facultății de Electronică și Comunicații a Universității Politehnice din Cluj, pe care le-a absolvit în 1987. A lucrat trei ani la Oradea, la întreprinderea Înfrățirea.
În anul 1990 s-a înscris la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj, la Facultatea de Istorie și Filosofie, secția Filosofie, pentru a-și urma vocația intelectuală. A absolvit cursurile acesteia în 1995 și de atunci a predat filosofia și științele socio-umane la mai multe școli clujene, mai întâi la Liceul Alexandru Borza, apoi la Liceul Greco-Catolic Inochentie Micu, la Liceul de Arte și la Colegiul Național Emil Racoviță.
În anul 1993 s-a căsătorit cu Monica și din dragostea lor s-au născut Maria și Lucia, atât de dragi lui.
Și-a iubit și profesia ca pe o vocație, i-a plăcut mereu să răspundă la interpelarea noilor generații, atât în cadrul orelor de școală obișnuite, cât și prin activitățile opționale pe care le propunea elevilor. De la muzica clasică la rockul progresiv, de la literatura română, și în special poezia contemporană, până la teatrul universal, de la cinematografie la jocurile minții, Marius a căutat să deslușească misterul existenței nu doar într-o singură dimensiune, ci urmând diverse cărări pe drumul gândirii și al vieții.
După filosofia lui Heidegger, i-a descoperit pe gânditorii creștini care l-au călăuzit în ultimii douăzeci și cinci de ani ai vieții. Întâlnirea cu pr. Alexandru Nicula, apoi cu pr. ioanit Jean-Yves Brachet și cu pr. Jean-Francois Thomas, iezuit, l-au condus la dorința de a traduce în limba română câteva opere importante ale gândirii catolice contemporane.
Dar munca intelectuală nu l-a izolat de angajamentul civic, fiind – pentru mulți ani – președintele AGRU Cluj (Asociația Generală a Românilor Uniți, Greco-Catolici), pe care l-a reprezentat la nivel national, în Acțiunea Catolică din România, precum și la nivel european, în Forumul European al Laicilor și, mai ales, în Federația Europeană a Profesorilor Creștini.
Toate aceste date exterioare nu spun însă decât o parte din acela care a fost Marius în această viață. Portretul lui interior se compune din discreție, din umor și bună dispoziție, care însă nu exclud seriozitatea și temeinicia cu care se raporta la dilemele vieții. Prietenii și cei apropiați s-au bucurat de atâtea ori de prezența lui senină și de echilibrul pe care-l aducea, de curiozitatea mereu reînnoită față de teme și idei.
În ziua de 30 noiembrie 2017, mergând spre Centrul Manresa al călugărilor iezuiți din Cluj, și-a schimbat fulgerător destinația și a trecut hotarele acestei lumi. Medicul și personalul ambulanței care au sosit pentru a-l resuscita nu au reușit să-l readucă printre noi.
Ni-l vom aminti așa cum l-am cunoscut în momentele cele mai frumoase și așteptăm să-l revedem dincolo, într-o împlinire, a lui și a noastră, pentru care ne rugăm lui Dumnezeu.»
Preşedintele Comitetului Director Naţional, Călin Diaconu, a transmis “peste munţi”, imediat, următoarele:
“Sfârşitul lui 2017 a îndurerat Asociaţia noastră – vestea morţii neaşteptate a Preşedintelui AGRU Cluj ne-a luat pe toţi ai noştri pe nepregătite.
A doua zi urma să sărbătorim Marea Unire, programul era făcut – discursurile pregătite.
Dar prin moartea lui neașteptată, Marius ne-a adus aminte, tuturor – cât de fragili suntem și mai ales că ”ceasul care vine, acuma este!” …
Sensul profund al Unității noastre stă în puterea de a simți împreună durerea și bucuriile, am învățat asta la sfârșit de Noiembrie trist, prin tragica sa dispariție. Nu te vom uita, dragă Marius – și vouă, dragi Colegi și Prieteni greu-încercați din Clujul drag inimii noastre: suntem alături de voi și ne rugăm împreună, pentru familia lui Marius și pentru AGRU şi ASTRU Cluj!
Dumnezeu să-l aibe în paza Sa şi cu drepții să-l numere!”
Părintele Angelo Pop, vicar general la Dieceza de Lugoj, asitent spiritual naţional al GRU-lui: “Odihna veșnică dă-i lui Doamne, și lumina fără de sfârșit să-i strălucească”
Gânduri de compasiune şi condoleanţe au trimis Cecilia Frăţilă – Blaj, Crisitna Purice – Arad, Virgil Frum – Bucureşti, Ioan F. Pop, preşedintele AGRU Eparhial Oradea al cărui mesaj îl prezentăm in extenso:
«Vestea morţii lui Marius Boldor m-a şocat şi m-a descumpănit, considerând-o o mare şi nedreaptă pierdere. Îl păstrez în memorie ca pe un om bonom şi conciliant, cu un mare rafinament intelectual şi cu mult bun-simţ, cu care am împărţit, illo tempore – împreună cu Alin Tat şi Alex. Cistelecan o cameră la Păltiniș, cu o reculegere la mormîntul lui Constantin Noica. Ultimul dialog l-am avut la Brașov, la Adunarea AGRU, unde am purtat un fertil schimb de idei culturale care, din păcate, nu va mai putea fi continuat…
Transmit sincere condoleanţe familiei şi celor apropiaţi.
Dumnezeu să ne ierte pentru că nu ştim să ne apreciem la timp oamenii de valoare, iar pe Marius Boldor să-l aşeze între cei drepţi şi buni.
Fără el suntem mai săraci, iar Biserica mai împuţinată.
Cu un imens regret, Ioan F. Pop»
Profesorul, colegul şi prietenul nostru, Marius Boldor a fost membru în comitetul european al SIESC – Federaţia Europeană a Profesorilor Creştini bucurându-se de o înaltă apreciere. Redăm, în original, mesajele de condoleanţe primite din partea mebrilor SIESC care l-au cunoscut:
Il 1 dicembre 2017 alle 9.23 SIESC ha scritto:
Chers responsables du SIESC!
Alin Tat m’a informé que Marius Boldor est décédé hier, inattendu et dans la rue. Il était président de la section des enseignants de l’AGRU
et membre de notre conseil et un des trois collègues qui ont préparé et organisé notre première rencontre en Roumanie à Cluj excellentissime.
Je vous prie de vous souvenir de lui avec gratitude et de prier pour lui et sa famille.
Liebe Verantwortliche des SIESC!
Alin Tat hat mir mitgeteilt, dass Marius Boldor gestern verstorben ist, überraschend und auf der Straße. Er war Präsident der Lehrersektion der
AGRU und Mitglied unseres Rates und einer der drei Kollegen, die unser erstes Treffen in Rumänien in Cluj hervorragend vorbereitet und
organisiert haben.Ich bitte euch, euch dankbar an ihn zu erinnern und für ihn und seine Familie zu beten.
Dear responbile persons of SIESC!
Alin Tat has informed me that Marius Boldor died yesterday, unexpectedly and in the street. He was president of the teachers’ section of AGRU and
member of our council and one of the three colleagues who prepared and organised our first meeting in Romania at Cluj excellently.
I ask you to remember him thankfully and to pray for him and his family.
Amicalement Herzliche Grüße Kind regards Wolfgang
Mag. Wolfgang Rank
Cher Wolfgang et amis du SIESC
C’est avec tristesse que nous apprenons le décès de Marius. „Chrétiens dans l’Enseignement Public” s’associe à la peine de sa famille et à la vôtre. Nous vous assurons de nos pensées attristées et de notre prière.
Avec toute notre amitié Chantal de la Ronde, Présidente de CdEP
Sono profondamente addolorata per l’improvvisa scomparsa di Marius, alla sua famiglia tutto il mio affetto e per lui le mie sincere preghiere.
Elena, Vicepresidente nazionale vicaria UCIIM
Dear Wolfgang and Colleagues of SIESC,
I will remember Marius in my pray. Rest in peace and deeply condolences to his family!
Con simpatia Sandra Chistolini
Me too, I am very saddened to hear about Marius‘ untimely loss. I assure my prayers for his eternal peace and pass on my deepest condolences to his family. Mirella Pacifico
În introducerea acestei aduceri aminte l-am numit pe prietenul nostru inginer-profesor, acestea fiind cele două profesii pe care le-a dobândit, şi, într-un fel, îmbinându-le a format multe caractere dintre elevii cărora le-a fost profesor. Dar domnul Marius Boldor, după cum aţi citit a mai făcut o muncă foarte grea, care cere şi un talent deosebit, şi anume a fost şi traducător. Încheiem acest portret, prin care încercăm să-i păstrăm vie personalitatea cu două extrase referitoare la munca de traducător:
Prestigioasa Editură Humanitas, a publicat în traducerea lui Marius Boldor şi Valeria Pioraş
„ Meditaţie asupra Bisercii”, autor Henri de Lubac
„În Meditaţie asupra Bisericii, Henri de Lubac încearca să surprindă paradoxul Bisericii catolice, insolubil pentru raţiune, tensiunea dintre Biserica sanctifiantă şi cea sanctificată, dintre Biserica pură şi cea a păcătoşilor, dintre Biserica veşniciei şi cea din lume. Cu mult înainte de Vatican II, Henri de Lubac ştia că slăbiciunile, cruzimile ăi faptele condamnabile nu le sunt străine membrilor, autorităţilor şi instituţiilor Bisericii. Meditaţia propusă de Lubac în 1953, atât de actuală şi astăzi, trasează un drum de lumină în întuneric şi ne conduce în Inima Bisericii, reprezentată de Fecioara Maria, Mireasa desăvârşită a Cuvântului lui Dumnezeu.”
Iar pentru Editura Galaxia Gutenberg, editura noastră de suflet, a tradus „Prologeme la caritate” de Jean-Luc Marion, despre care autorul scrie: „…iubirea se dispensează de toate logicile lumii întrucât primeşte şi desfăşoară ea însăşi o “… raţiune minunată şi imprevizibilă…”(Rimbaud). Iubirea urmează o raţiune, însă a sa, nu cea a lumii. A sa, absolut alta, paradoxală şi imprevizibilă celor ce nu iubesc. A o gândi şi a o afirma , aceasta pare încă cu neputinţă. Cel puţin putem deja să-i schiţăm prolegomenele: răul, libertatea, întunecarea, crucea privirilor, criza, absenţa. Şi, pornind de la aceste pregătiri, iubirea impune deja celălalt nume al său – caritate.”
Traducând opere strâns legate de teologia catolică, consultanţi ştiinţifici ao fost preoţii-călugări iezuiţi, astfel că drumul spre Centrul Manresa îi era obişnuit şi nu trebuie să ne surprindă faptul că firul vieţii s-a rupt, când, din nou, se îndrepta spre îndrumătorii spirituali.
În timp, evocare de ayi sperăm că din pagina newsletter va ajunge în pagina în care de fapt îşi are locul: Istoria AGRU, spre veşnică cunoaştere.
Adunare Generală AGRU la Gherla – participanţii în faţa primului sediu al Episcopiei de Cluj-Gherla
(undeva în stânga, modest, cel evocat)

La Adunarea Generală AGRU Braşov, biserica Sfîntul apostol Petru

La una din întâlnirile AGRU Cluj

La Adunarea Generală AGRU, la mănăstirea Carmelitanilorr Desculţi, Ciofliceni-Snagov