Mesajul către Membrii AGRU, de Sărbătoarea Sf Apostoli Petru și Pavel 29 iunie 2016

Iubiți Frați și Surori,

Dragi Membri ai Asociației Generale a Românilor Uniți cu Roma, Greco-Catolici!

Din partea Comitetului Director al AGRU Național, cu acceptul și completările Pr. Vicar Angelo Pop, Spiritualul Asociației noastre, și prin amabilitatea Președinților AGRU Eparhiali, vă rog primiți mesajul nostru de Sărbătoarea Sfinților Petru și Pavel, patronii noștri spirituali.

Dragi Agriști,

ÃŽntr-o recentă vizită la Paris, din dorinÈ›a de a explora posibilitatea înființării unei filiale AGRU în ”oraÈ™ul luminilor” (al raÈ›iunii care se crede autosuficientă, împingând din păcate practicarea credinÈ›ei spre o margine care înstrăinează), astfel încât să cunoaÈ™tem È™i să participăm la bucuriile È™i greutățile fraÈ›ilor noÈ™tri de acolo, păstoriÈ›i de peste 70 de ani cu har, jertfă È™i dedicare de către Misiunea Greco-Catolică din strada Ribera de un È™ir neîntrerupt de preoÈ›i ai Bisericii noastre, am avut curiozitatea de a întreba: ”ȘtiÈ›i ce este AGRU?” …

Răspunsul unui sătmărean șugubăț: ”Este ceva legat de AGRICULTURĂ, nu-i așa?”, m-a făcut să zâmbesc pentru moment dar m-a și pus serios pe gânduri, pentru că realitatea asemănării acronimului Asociației noastre cu cea mai veche preocupare a omului (după ce acesta a trecut de la viața nomadă la cea sedentară), este de netăgăduit. Aproape m-am surprins mirat, că nu am văzut această asemănare, până acum!

MulÈ›umind, mi-am adus aminte de profesoara noastră de limba latină, care ne-a explicat originile „pelerinei” – mantaua de ploaie, de frig, de vreme rea … care stătea cu rost protector pe umerii ”pelerinului”, aflat în ”pelerinaj”, adică într-un parcurs fizic È™i spiritual spre un loc sfânt: act de credință È™i testare a voinÈ›ei fizice, timp dedicat cu speranÈ›a unei împliniri sufleteÈ™ti. Etimologic, limba latină a generat acest termen prin alăturarea prepoziÈ›iei ”per” (pe) substantivului ”ager/agri/agros” (pământ, ogor, È›arină) voind să arate că pelerinii mergeau pe jos, pe pământ, pe arătură anevoiasă … per-agros – peregrin – pelegrin – pelerin  sunt în filiaÈ›ie directă.

Agriștii au ca obiect al muncii lor – benevole – munca de cultivare a spiritului creștin catolic, pe ogorul reprezentat de societatea contemporană. Divizată din princina rațiunii (ratio) care și-a uitat rolul de vizitiu prudent pentru omul modern, aceasta pare că a lăsat din mână hățurile puterii conștiente (potens) și ale nobilității de ținută (nobilitas), dacă nu cumva au fost suspendate deliberat pe termen nelimitat, din cauza luptelor imorale pentru câștigul vremelnic.

Laicatul greco-catolic din România are, din 1929 la Cluj și 1931 la București, un statut sănătos al unei organizații proprii, care poartă și propune în lumea românească din țară și de peste hotare un mod de a fi creștin, adică o trăire a spiritului evanghelic în viața de zi cu zi.

RecunoaÈ™tem că misiunea noastră nu e una uÈ™oară – pentru că drumul pe care mergem e acoperit de urzici care ne ard, de scaieÈ›i care ne zgârie … dar dacă ar fi uÈ™or, ce merit am avea? Și iarăși, dacă ne vom socoti nouă meritele, am pierde din vedere Adevărul care este È›inta drumului nostru. Ne ajută în păstrarea optimismului È™i a măsurii, o comparaÈ›ie lucidă a condiÈ›iilor libertății noastre de azi, cu momentele în care Biserica noastră a stat de partea dreptății în faÈ›a judecății istoriei.

Rolul È™i rostul greco-catolicilor români în contemporaneitate este o pagină care se scrie È™i prin contribuÈ›ia agriÈ™tilor, mai ales atunci când Biserica noastră se află în greutăți. Exemple sunt multe È™i astăzi, dar preferăm – pentru extraordinara valoare documentară È™i pentru coincidenÈ›a deloc întâmplătoare a datei: 29 Iunie 1949 (!) – să alegem unul din trecut, ”din exil È™i fericită robie”, pentru a medita asupra rostului laicilor în Biserică. Ne-a fost adus la cunoÈ™tință de o credincioasă octagenară din BucureÈ™ti. Medicul Victor Gherman, avea în anul 1949 funcÈ›ia de inspector sanitar, ducând alimente È™i medicamente dar mai ales alinare sufletească Episcopilor È™i preoÈ›ilor noÈ™tri martiri, în perioada detenÈ›iei de la CăldăruÈ™ani. Un exemplu de laic care È™i-a asumat mărturisirea credinÈ›ei prin transmiterea mesajelor clandestine dincolo de zidurile mănăstirii transformată în temniță …

Iubirea față de Episcopii noÈ™tri să vă însoÈ›ească paÈ™ii pe ogorul vieÈ›ilor voastre de zi cu zi, È™i trăiÈ›i-vă vieÈ›ile astfel încât … să meritaÈ›i iubirea Lor!

București, 29 Iunie 2016
Sărbătoarea Sfinților Apostoli Petru și Pavel

Călin Diaconu
Preşedinte AGRU naţional