Reînființarea AGRU în parohiile Tăuţii-Măgherăuş și Buşag

Astăzi, într-o zi blândă zi de iarnă, am trăit bucuria de a participa la Sfânta Liturghie la Tăuţii-Măgherăuş și Buşag, în apropiere de Baia Mare.

La invitația preotului paroh Emil Gîrboan, dorind să reactiveze Asociaţia Generală a Românilor Uniți, am fost oaspete în cele două parohii pe care le păstorește, împreună cu Noruca Chiver, responsabila departamentului pentru familie și copii a Filialei Baia Mare III – Sfântul Anton de Padova, Gheorghe Pop – președintele filialei. Activitatea celor două parohii poate fi cunoscută și de pe situl www.grcatolictm.com.

Vizita delegației A.G.R.U. a fost anunțată de părintele Emil încă de duminica trecută. Astfel, la invitația părintelui, după terminarea Sfintei Liturghii, am prezentat credincioșilor, în numele delegației AGRU, informații despre activitatea asociației, printre care  amintesc: principalele date istorice ale parohiei, principalele activități ale asociației până în 1948 şi reactivarea asociației după decembrie 1989. Au mai fost prezentate cu această ocazie: scopul AGRU, obiectivele, forma de organizare, insistându-se pe necesitatea apostolatului laicilor, dând exemplu despre activitatea  în parohia Sfântul Anton de Padova din Baia Mare.  Timpul de expunere a fost limitat deoarece această biserică din Tăuţii-Măgherăuş se pregătea în continuare pentru slujba ortodoxă, dar la Buşag întâlnirea nu a mai fost sub presiune, putând astfel, detalia activitatea AGRU.

La celebrarea liturgică s-a citit Evanghelia după Luca 18,35-43, Vindecarea orbului din Ierihon. În predică, părintele s-a axat pe lumina ochilor, a minții și lumina credinței, făcând o introducere perfectă pentru prezentarea AGRU. La Tăuţii-Măgherăuş şi-au asumat misiunea de a porni la formarea asociației prim-curatorul Iacob Liviu împreună cu soția sa, Livia, și domnul Gheorghe Boitor. La Buşag această misiune a fost asumată de Ştefan Rus, prim-curator, și Marcela Papiu, chiar dacă domnia sa locuiește în satul Săsar.

Cu speranÈ›a că sămânÈ›a aruncată a căzut pe pământ roditor È™i noi grupe de laici vor lucra cu mai multă stăruință pentru binele comunității, închei relatarea noastră cu un citat din cuvântările Sfântului Părinte Benedict al XVI-lea – septembrie 2011 -, potrivit pentru ceea ce s-a dorit astăzi să se facă cunoscut în parohiile vizitate:

“Nimeni nu poate crede dacă nu este susținut de credința celorlalți, și invers, prin credința mea, contribui la întărirea celorlalți în credință. Ne ajutăm unii pe alții pentru a da un exemplu, împărtășim cu ceilalți ceea ce este al nostru: gândurile noastre, faptele noastre, sentimentele noastre. Şi ne ajutăm unii pe alții să ne găsim calea, să ne dăm seama care este locul nostru în societate”.

a consemnat Marian Boian,

membru al filialei parohiale și al comitetului diecezan

27 ianuarie 2013