Adunarea Generală a AGRU-Filiala Baia Mare III

Sâmbătă, 29 decembrie 2012, la biserica Sfântul Anton de Padova din Baia Mare a fost celebrată Sfânta Liturghie pentru AGRU-Filiala Baia Mare III, în deschiderea Adunării Generale, la 3 ani de la constituirea filialei – înființată în ziua de 29 decembrie 2009.

Conform prevederilor statutare, mandatul Comitetului director fiind de 3 ani, s-a organizat Adunarea Generală pentru prezentarea raportului de activitate şi alegerea unui nou comitet. Au participat 31 de membri, precum şi preoţii parohiei, pr. Simion Mesaroş, asistent spiritual, şi vicarul parohial, pr. dr. Mircea Manu. Preşedintele Comitetului Director Gheorghe Pop a rememorat în raportul său principalele activităţi ale filialei şi drumul parcurs pentru obţinerea personalităţii juridice în iulie 2012.

Una din acţiunile demne de reamintit este retipărirea Şematismului Diecezei de Maramureş, elaborat în 1932 şi actualizat în 1936, lucrare realizată sub coordonarea primului episcop al Diecezei, dr. Alexandru Rusu, de pie memorie, mort cu moarte de martir sub regimul comunist în închisoarea din Gherla. Volumul a avut un puternic impact, fiind un bun instrument în propovăduirea adevărului despre Biserica Greco-Catolică.

Au luat cuvântul Anton Ciocotişan, prim-curator al parohiei şi membru AGRU, Lucian Miclăuş, Noruca Chiver, Traian Mateoc, Marian Boian. Din discuţiile purtate a reieșit că este necesară găsirea de modalităţi pentru a atrage la activităţile AGRU mai mulţi membri, cei care îşi plătesc cotizaţia fiind mai mulţi decât cei care participă la activităţile asociaţiei.

Preşedinte al filialei a fost reales Gheorghe Pop; secretară a fost realeasă Sonia Tătaru; pentru departamentul social-caritativ a fost reconfirmată dr. Maria Mesaroş, iar ca noi membri au fost aleşi: Livia Zlampa pentru departamentul spiritual-ecumenic, Noruca Chiver pentru departamentul pentru familie şi copii, prof. Lucian Miclăuş pentru departamentul învăţământ-cultură. A fost reconfirmată în funcţia de cenzor Elena Avram. Pentru departamentul imagine şi relaţii publice, dar și în calitate de trezorier a fost reconfirmat Marian Boian, membru al Comitetului Eparhial AGRU. Un rol esenţial în cunoaşterea asociaţiei, a activităţilor acesteia şi a importanţei sale pentru viaţa Bisericii, dar şi a societăţii, l-a avut şi îl are asistentul spiritual, preotul paroh Simion Mesaroş, care la sfârşitul Sfintelor Liturghii a făcut cunoscute credincioşilor parohiei programele propuse şi rezultatele acţiunilor întreprinse.

Mulţumim Bunului Dumnezeu care şi-a revărsat harul său asupra a ceea ce am reuşit să facem. Invocăm prin rugăciunile noastre Providenţa Divină, care să ne călăuzească spre a obţine roade bogate în munca de apostolat laic la care suntem chemaţi.

A consemnat Marian Boian.