Decret: numire asistent spiritual AGRU la nivelul Eparhiei de Lugoj

Nr. 533/2012

STEMA FINALA 28 mar 2007[7]

ALEXANDRU,
Din mila lui Dumnezeu şi graţie Sfântului Scaun
Apostolic al Romei,
Episcop Român Unit, Greco-Catolic, de Lugoj

DECIDE:

ARTICOL UNIC:

Având Noi datoria de a fi purtători de grijă a credincioşilor Eparhiei Noastre,

Urmare întâlnirii de la Timişoara a Consiliului director al A.G.R.U. eparhial Lugoj din data de 10 noiembrie 2012,

În baza propunerilor formulate prin prot. nr. 1 / 10.11.2012 al A.G.R.U. eparhial Lugoj,

Am aflat de bine în Domnul ca să numim pe Rvs. Mons. Angelo-Narcis Pop, Vicar general al Eparhiei de Lugoj, în funcţia de asistent spiritual al A.G.R.U. la nivelul Eparhiei Lugojului.

Prezenta numire se face pentru o perioadă de trei ani.

Cu arhierească binecuvântare,

+ ALEXANDRU MESIAN,
Episcop de Lugoj

Lugoj, 12 noiembrie 2012