Ziua AGRU sărbătorită la Orăștie

Ziua de 29 iunie, Sărbătoarea Sfinţilor Petru şi Pavel, este ziua A.G.R.U. pentru întreaga noastră Biserică. Cu această ocazie, în după amiaza zilei de 29 iunie, membrii Consiliului Director al AGRU Parohial „Sf. Ilie Tezviteanul” Orăştie s-au întâlnit într-o ședință festivă, ocazie cu care s-au discutat atât acțiunile desfășurate cât și cele din viitor. S-au văzut și consemnat atât plusurile cât și minusurile asociației orăștiene.

Duminică 03.07.2011 după oficierea Sfintei Liturghii s-au prezentat cele ce urmează:

Dragii mei!
Cu ocazia Zilei A.G.R.U., 29 iunie 2011, doresc să vă prezint două scurte idei, extrase din această carte cu titlul „Credinţa în acţiune”și este o introducere în istoria Asociaţiei Generale a Românilor Uniţi A.G.R.U. (1929-1948), scrisă de Lect. Univ. Dr. Pr. Anton Rus, de la Facultatea de Teologie Greco-Catolică, Departamentul Blaj, din Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca. Cartea are directă referire la activitatea A.G.R.U. în Eparhia de Lugoj:
1. Cu ce se ocupa A.G.R.U. în trecut;
2. Ce atitudine avea Ierarhia Bisericii faţă de A.G.R.U.; şi să vă prezint una din personalităţile cu bogată Activitate în A.G.R.U., pe scriitorul Ion Agârbiceanu.
1. „Primul congres diecezan al eparhiei Lugojului, după cel de constituire din 17 dec. 1929, a fost Congresul eparhial Lugoj al AGRU-lui ţinut la Haţeg în 14-15 sept. 1935. Anul 1935 este şi primul an în care s-au ţinut congrese diecezane în toate eparhiile. Este prezent preşedintele AGRU-lui local din Haţeg, dl. Ioan Danciu, care este şi viceprimar. Moţiunea ia act împotriva proiectului de legiferare a avortului în Noul Cod Penal, soluţionarea umilirii Bisericii Greco-Catolice la serbările naţionale, revizuirea manualelor didactice de istorie, înlăturarea fixării târgurilor de ţară în zilele de duminică dimineaţa, etc.”
Iată că, problemele anului 1935 par a fi mai actuale ca niciodată astăzi, în 2011. De asemenea, există astăzi alte nenumărate lucruri împotriva cărora creştinul trebuie să ia atitudine, pentru că are porunci de îndeplinit.
2. „Este necesar să precizăm ÅŸi contribuÅ£ia ierarhilor. Episcopii Lugojului s-au preocupat îndeaproape de înfiinÅ£area ÅŸi dezvoltarea AGRU-lui eparhial. PS Alexandru Nicolescu a avut un rol important în constituirea asociaÅ£iei AGRU la nivel mitropolitan ÅŸi s-a preocupat de AGRU diecezan. Următorul episcop al Lugojului, Dr. Ioan Bălan, în Prima pastorală către Cler (1937), adresează clerului, la începutul păstoririi sale, câteva cuvinte părinteÅŸti, menite să contribuie la îndrumarea vieÅ£ii sufleteÅŸti ÅŸi a activităţii pastorale a acestuia, afirmând: <<Foarte preÅ£ioÅŸi colaboratori veÅ£i avea în organizaÅ£iunile cu caracter religios, în AsociaÅ£ia Generală a Românilor UniÅ£i ÅŸi în Reuniunile de femei […]. Este dorinÅ£a mea fierbinte ca să nu fie nici o parohie, în care să lipsească aceste două organizaÅ£ii de elită sufletească; ÅŸi dacă, ÅŸi unde se poate, să existe ÅŸi să activeze ÅŸi în filii. M-ar durea foarte mult, dacă ele ar fi numai pe hârtie ÅŸi n-ar fi organisme vii ÅŸi active.>>
Această dorinţă e episcopului martir Ioan Bălan, este şi dorinţa noastră de astăzi, ca AGRU Orăştie să nu fie doar pe hârtie, ci să ne străduim să fie viu şi activ, şi deocamdată el este viu şi activ, pentru că de la constituire până acum, am reuşit să organizăm şi să desfăşurăm câteva acţiuni, pe care le enumerăm:
• Amenajare expoziţie în biserică la beatificarea Fer. Ioan-Paul al II-lea Papă;
• Buchet spiritual pentru o tânără familia care s-a cununat;
• Pelerinaj la Sighetul Marmaţiei;
• Materiale pentru pagina din Revista „Calea, Adevărul şi Viaţa” rezervată AGRU;
• Materiale pentru internet, referitoare la activităţile desfăşurate;
• Sprijin pentru organizarea Primei Împărtăşanii;
• 1 Iunie Ziua Copilului – Excursie la Costeşti;
• Confecţionat batiste, cu ocazia sărbătorii Pogorârii Spiritului Sfânt, în vederea valorificării lor, pentru strângere de fonduri pentru AGRU;
• Organizarea şedinţelor lunare ale Consiliului Director;
• „De ce este nevoie de mine în Acţiunea Catolică?”, întâlnire cu Pr. Iuliu Muntean de la Oradea.
Mâhnirea noastră, a Consiliului Director AGRU şi a Părintelui, este slaba participare la aceste acţiuni organizate. Am identificat şi o cauză din interior, care a fost o popularizare deficitară a unor acţiuni. Sperăm că am învăţat din greşeli şi nu se va mai repeta. O menţiune doresc să fac: acţiunile organizate sau iniţiate de AGRU nu se adresează doar membrilor AGRU, ci întregii noastre familii creştine care intrăm cu smerenie, cu speranţă şi cu iubire în aceasta Casă a Domnului. Să lăsăm curiozitatea să ne conducă spre a participa la acţiuni ce vor fi organizate în viitor şi împreună să lucrăm în via Domnului, pentru că, dacă nu lucrăm, este imposibil să adunăm roadele.
Despre AGRU, scriitorul Ion Agârbiceanu – aici cred că ar trebui să menÈ›ionez unele date cu care È™coala comunistă nu se mândrea, astfel că nu aveam de unde să le È™tim – : „Ion Agârbiceanu se formează în È™colile Blajului, devenind preot, protopop, È™i canonic de Cluj, scriitor de marcă, membru al Academiei Române, a fost membru în comitetul de conducere al AGRU È™i director al revistei religioase <<AGRU>>, organul de presă al AsociaÈ›iei Generale a Românilor UniÈ›i din 1934.
Despre AGRU Ion Agârbiceanu scrie: „Agru însemnă și ogor, loc de arat și de semănat, și numele este foarte potrivit pentru ținta urmărită de această societate sau tovărășie (…) Dar ținta Agrului, ca și a tuturor societăților creștine asemănătoare, nu este numai apărarea Bisericii, , ci și creșterea și întărirea credinței și a vieții religioase între membrii săi. Ținta de căpetenie este, deci, de a ne forma în aceste societăți creștini din zi în zi mai buni, mai evlavioși, mai cinstiți, mai curați, mai drepți. Să umplem aceste tovărășii cu viață sfântă, creștinească. Membrii acestor societăți își iau îndatorirea să se roage mai des, să se spovedească și să se cuminece mai des, să fie umiliți, iubitori, îndeplinitori de cât mai multe fapte bune.” (Anton Rus – Credinţa în acţiune, Editura Galaxia Gutenberg, Cap. VII.1. Ion Agârbiceanu 1882-1962. pag. 97)
Dragă AGRU !
Cu ocazia zilei tale, sărbătorită în fiecare an de sărbătoarea Sfinţilor Petru şi Pavel, credincioşii din Orăştie îţi urează să fii mereu viu şi activ, să slujeşti cu suflet curat şi dăruire dezinteresată Biserica lui Cristos, să ai iniţiativa, răbdarea şi înţelepciunea organizării acţiunilor tale, toate spre creşterea spirituală a noastră, a tuturor, şi astfel, spre mai marea mărire a lui Dumnezeu Tatăl, Fiul şi Spiritul Sfânt. Amin!

La mulţi ani, AGRU !
Iustin BursaÅŸ 29.06.2011

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *