Agristii chioreni: „Åži noi am fost la ÅžiÅŸeÅŸti!”

Apropierea zilei de 1 Decembrie  ne  cheamă  întotdeauna la Alba Iulia, acolo unde într-un îndepărtat anotimp istoric se dă expresie faptică  acelui strigăt de neuitat rostit pe Câmpia Blajului,  “ Noi vrem să ne unim cu Å¢ara! “

Evenimentele de la 1 decembrie 1918 au fost caligrafiate în fila trăirilor neamului românesc la capitolul de evenimente înălţătoare.

Părintele Costin Ioan  împreună cu un grup format din  inimoÅŸi credincioÅŸi din Protopopiatul greco – catolic de Chioar, în data de 1 Decembrie 2010, au avut deosebita plăcere de a efectua un pelerinaj la ÅžiÅŸeÅŸti . Au făcut acest pelerinaj sub egida AGRU .

Ne-am  întors  ÅŸi  noi paÅŸii  înspre acele locuri  , pe domeniul spiritual al Părintelui Dr. Vasile Lucaciu ilustru fiu al  NEAMULUI, cel care s-a zbătut ca un „leu” pentru ceea ce românii trebuiau să aibă de secole.  De 1 Decembrie, în clipele noastre de trăire ÅŸi simÅ£ire românească,  nu  am uitat a aprinde o candelă  la căpătâiul Părintelui Lucaciu „ arhanghelul – tribun ” al naÅ£iei române , care a răsculat conÅŸtiinÅ£e ÅŸi l-a trezit la adevăr pentru a milita spre unitatea naÅ£ională.

CăsuÅ£a modestă din incinta Complexului Muzeal care i-a fost „ palat principiar ” , în care a primit capetele plecate ale  ţăranilor de greutatea nevoilor ÅŸi a necazurilor ,unde  a primit ÅŸi vizita unor bărbaÅ£i vestiÅ£i ai timpului său , aici s-a celebrat Sfânta Liturghie pentru sufletul marelui Tribun . Liturghia  a fost celebrată de părintele paroh HorÅ£ Gabriel împreună cu Pr. Protopop Hotico Vasile – protopopiatul Iza ,Preot protopop Mihnea Gheorghe – Protopopiatul MănÅŸtur , Pr. ChindriÅŸ Åžtefan  parohia BăseÅŸti ,Preot Pop Grigore – parohia DăneÅŸti , Preot Mesaros Simion – Parohia Sfântul Anton Baia Mare , Preot Merciu Vlad – Parohia Buna Vestire Baia Mare, Preot Dr. RaÅ£iu Vasile , Preot Costin Ioan – Protopopiatul de Chioar .

ÃŽn somptuoasa clădire a bisericii catedrale , ( încă neretrocedată ) inagurată exact la 5 ani de la venirea sa la ÅžiÅŸeÅŸti  ,pe frontispiciul căreia se poate citi emblema de suflet care i-a înaripat cugetul ÅŸi faptele : „PRO S. UNIONE OMNIUM ROMANORUM „ s-a ridicat un parastas de  pomenire .

Am  rememorăm cu drag toate faptele măreÅ£e înscrise pe filele istoriei ale înaintaÅŸilor noÅŸtri, care s-au sacrificat pentru noi, iar noi mulÅ£umindu-le pentru sacrificiul, jertfa ÅŸi lupta lor, le promitem că vom trăi mereu ca adevăraÅ£i români ÅŸi ca adevăraÅ£i creÅŸtini în unire cu Biserica Romei, împlinind astfel cele două mari idealuri ale lor: românism ÅŸi catolicism.