CONVOCARE

Convocare

Consiliul Director al Asociaţiei Generale a Românilor Uniţi, Greco – Catolici, AGRU Bucureşti, sub indrumarea si cu acordul Preasfintiei Sale Mihai, Episcop auxiliar al Arhiepiscopiei de Alba Iulia si Fagaras, cu resedinta la Bucuresti, convoacă Adunarea Generală a Membrilor asociaţiei pentru data de sambata 27 martie 2010 la orele 11.00 la Liceul romano-catolic „Sfântul Iosif”, Şos. Olteniţei nr. 3 – 7, sect. 4.

Pe ordinea de zi a adunarii vor fi:

–          Cuvantul de deschidere si indrumare al Preasfintiei Sale Mihai, Episcop auxiliar al Arhiepiscopiei de Alba Iulia si Fagaras, cu resedinta la Bucuresti,

–          Raportul de Activitate al AGRU-Bucureşti pentru perioada 2007-2010

–          Raportul comisiei de cenzori

–          Proiectul planului de acţiuni şi activităţi AGRU Bucureşti pentru următorul mandat (2010 – 2013)

–          Proiectul de buget pentru următorul an

–          Descarcarea actualului Consiliu Director de mandatul avut

–          Alegerea unui nou Consiliu Director pentru un manadat de 3 ani (2010 – 2013)

–          Alegerea unei noi comisii de cenzori

–          Mobilizarea membrilor asociatiei pentru sprijinirea financiara a AGRU Bucuresti prin virarea a 2% din impozitul anual

Pentru a fi statutara si a avea valabilitata deliberarilor şi hotararilor, Adunarea Generala poate decide cu prezenta a cel putin jumatate plus unu dintre membri asociatiei.

In numele Consiliului Director AGRU Bucuresti,

Preşedinte AGRU- Bucuresti

Ioan Sâmihăian 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *