Buletinul AGRU Bucureşti nr. 2(21)/feb. 2010

  Sigla AGRU

 

  Editorial

Părintele Vasile Mare – in memoriam

Părintele Vasile Mare ne-a părăsit pentru cele veşnice în 2004, la început de februarie. Nu se simţea prea bine şi se dusese la spital pentru un control.În ciuda eforturilor făcute de medici, s-a întors acasa numai pentru ultimul drum. Diagnos-ticul a fosPr.Vasile9t sec: emfizem pulmonar acut şi apoi stop cardiac.

Pierderea a fost cu atît mai dureroasă cu cît vreme de 14 ani a fost mentorul spiritual al comunităţii greco-catolice din Bucureşti şi nu numai. În jurul parintelui Mare, începînd cu 1990 s-a adunat comunitatea unită din Bucureşti. El a fost Bunul Păstor care, printr-o remarcabilă înţelepciune şi superbă conştiinţă a propriei misiuni, a reuşit să adune lîngă el, an după an, cîteva bune mii de oameni. 

De la prima mea participare la o liturghie oficiată de Sfinţia Sa i-am simţit carisma, înţelepciunea, harul de a transmite şi disemina învăţătura Bisericii Sale. De atunci, din 1990, mi-am dorit să fiu lîngă el, mi l-am dorit ca prieten şi sfătuitor nu în puţine momente.

Să-i păstrăm amintirea vie, să-i urmăm întru înţelepciune, să fim vrednici de bunul nostru Părinte Vasile Mare. În veci fie pomenit!

Ioan Sâmihăian

Preşedinte AGRU Bucureşti

  

Convocare

 Consiliul Director al Asociaţiei Generale a Românilor Uniţi, Greco – Catolici, AGRU Bucureşti, sub indrumarea si cu acordul Preasfintiei Sale Mihai, Episcop auxiliar al Arhiepiscopiei de Alba Iulia şi Făgăraş, cu reşedinta la Bucuresti, convoacă Adunarea Generală a Membrilor asociaţiei pentru data de sambata 27 martie 2010 la orele 11.00 la Liceul romano-catolic „Sfântul Iosif”, Şos. Olteniţei nr. 3 – 7, sect. 4.

 Pe ordinea de zi a adunarii vor fi:

–          Cuvantul de deschidere si indrumare al Preasfintiei Sale Mihai, Episcop auxiliar al Arhiepiscopiei de Alba Iulia şi Făgăraş, cu reşedinta la Bucureşti

–          Raportul de Activitate al AGRU-Bucureşti pentru perioada 2007-2010

–          Raportul comisiei de cenzori

–          Proiectul planului de acţiuni şi activităţi AGRU Bucureşti pentru următorul mandat (2010 – 2013)

–          Proiectul de buget pentru următorul an

–          Descarcarea actualului Consiliu Director de mandatul avut

–          Alegerea unui nou Consiliu Director pentru un manadat de 3 ani (2010 – 2013)

–          Alegerea unei noi comisii de cenzori

–          Mobilizarea membrilor asociatiei pentru sprijinirea financiara a AGRU Bucuresti prin virarea a 2% din impozitul anual

Pentru a fi statutara si a avea valabilitata deliberarilor şi hotararilor, Adunarea Generala poate decide cu prezenta a cel putin jumatate plus unu dintre membri asociatiei

In numele Consiliului Director AGRU Bucuresti

Preşedinte AGRU- Bucuresti

Ioan Sâmihăian

 

 2% pentru AGRU Bucureşti

 AGRU Bucureşti invită şi roaga pe toţi membri şi susţinătorii săi să ajute financiar organizaţia prin “2 la sută”. Cum? Prin direcţionarea a  2% din valoarea impozitului dvs, a cunoscuţilor sau rudelor dvs, contribuabili, angajatori, catre AGRU Bucureşti.

 Sistemul este simplu şi presupune doar completarea formularului 230 şi trimiterea lui prin posta sau depunerea personală la administraţia financiară din raza domiciliului dvs.

 Termenul limita (data poştei) pentru depunere este 15 mai 2010! Formularul 230 poate fi găsit la reprezentanţii AGRU Bucureşti din fiecare parohie. Vă mulţumim!

 Contul AGRU Bucureşti este: RO61CECEB200RON0353834

Cod de identificare fiscală AGRU Bucureşti: 10335429

  

Laurenţiu Horia Moisin polemist – prima parte dintr-un articol datat 22.III.1998

 O nouă pagină de ură confesională în istoria Bisericii Ortodoxe Române din Transilvania

I.        Un act tardiv, înjositor şi fără eficienţă

Ziarul România Liberă de Sâmbătă 21 Martie 1998 informa opinia românească despre acel “Eveniment fără precedent în istoria Bisericii Ortodoxe Române” ce a avut loc la Cluj în ziua precedentă, o “procesiune” la care au participat 2.500 de preoţi şi seminarişti din Ardeal, în fruntea căreia s-au postat toate înaltele feţe ecleziastice ale acestei biserici, inclusiv ÎPS Bartolomeu Anania.

“Semnificaţia acestei zile este una de rugăciune şi una de prezenţă”, deoarece neamul românesc – după ÎPS Bartolomeu – este încercat de “dezbinarea religioasă şi de dezbinarea de credinţă”.

“În ultima vreme, valuri de vrăjmăşie se ridică împotriva Bisericii Ortodoxe, prin aceasta împotriva neamului românesc” şi a chemat la “Rugă pentru vrăjmaşi”.

Acestea sunt opiniile S. Sale şi nimeni nu-l poate determina să gândească altfel. Dar, cu tot regretul, trebuie să-i spunem că lucrurile nu stau aşa. S. Sa nu spune cine sunt “vrăjmaşii”, poate islamul, mahomedanismul, confucianismul sau cine mai ştie ce secte etc. Dar dacă, totuşi, face cumva aluzie la Biserica Română Unită, Greco – Catolică şi la credincioşii săi, atunci, tot «cu mâna pe inimă», aşa cum afirmă S. Sa, îi spunem şi noi că în cele ce le-a afirmat nu există nici un grăunte de adevăr, iar insinuările făcute sunt infantile şi fără nici un fel de acoperire, aşa cum vom sublinia în continuare.

Dar mai întâi să-i spunem de ce acţiunea în cauză este un act tardiv, înjositor şi fără eficienţă? (Continuare în numărul viitor)

  

S-a întîmplat în Februarie . . .

11.02.1858. A avut loc prima apariţie a Fecioarei de la Lourdes, în   faţa sfintei Bernardeta Soubirous.

11.02.1880. S-a născut Ioan Bălan, Episcop greco-catolic de Lugoj, mort pentru credinţă în perioada regimului comunist.

15.02.1885. A fost consacrată şi inaugurată Catedrala “Sf. Iosif” din Bucureşti, din sediul Arhidiecezei romano-catolice de Bucureşti.

21.02.2001. A fost creat Cardinal Lubomyr Husar, actualmente Arhiepiscop Major de Lviv al greco-catolicilor ucrainieni.

22.02.2002. Au fost date documentele “Biserica şi Internetul” şi “Etica în Internet” ale Consiliului Pontifical pentru Comunicaţiile Sociale.

22.02.2007. A fost dată Exortaţia apostolică postsinodală “Sacramentum Caritatis” a Papei Benedict al XVI-lea, despre Euharistie ca izvor şi culme a vieţii şi misiunii Bisericii.

24.02.1582. Papa Grigore al XIII-lea a anunţat noul calendar, care astăzi îi poartă numele (calendarul gregorian).

25.02.1922. A fost transferat la Oradea PS Valeriu Traian Frenţiu, până atunci Episcop al Eparhiei greco-catolice de Lugoj, mort pentru credinţă în perioada regimului comunist în penitenciarul din Sighet.

___________________________________________________________________

Coordonatorii numărului: Ioan Sâmihăian şi Valer Ardelean              

Redactor: Ioan Sâmihăian

(Buletinul AGRU Bucureşti se distribuie gratuit în formă tipărită în parohiile greco-catolice din Bucureşti, în formă electronică pe agru1@yahoogroups.com şi agrunational@yahoogroups.com. De asemenea, poate fi citit online pe http://www.agru.ro/sector/blaj/bucuresti/. )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *