Protestul AGRU (comunicat)

Asociaţia Generală a Românilor Uniţi, Greco-Catolici (A.G.R.U.), asociaţie istorică a laicatului greco-catolic din România, îşi exprimă protestul faţă de proiectul legislativ nr. 368/2007 privind regimul juridic al bunurilor imobiliare aparţinând cultelor greco-catolic şi ortodox din România, proiect ce reia prevederi antidemocratice şi anticonstituţionale din legea abrogată nr. 177/1948 şi din decretul-lege abrogat nr. 358/1948.

Asociaţia Generală a Românilor Uniţi, Greco-Catolici, sprijină toate iniţiativele Sinodului Episcopilor Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolice, care, prin vocea Preafericirii Sale Lucian, Arhiepiscopul Major, şi-a exprimat îngrijorarea faţă de acest nou atac la adresa Bisericii Greco-Catolice. Reamintim faptul că Biserica Română Unită a contribuit decisiv la concretizarea idealului de unitate naţională şi a dat neamului figuri de mari luptători, precum: episcopul Inocenţiu Micu Clain, episcopul Petru Pavel Aron, Samuil Micu, Gheorhe Şincai, Petru Maior, Simion Bărnuţiu, Gheorghe Bariţiu, Timotei Cipariu, mitropolitul Alexandru Şterca Şuluţiu, Vasile Lucaciu,Gheorghe Pop de Băseşti, Ion Raţiu, Iuliu Maniu, cardinalul Iuliu Hossu,Alexandru Borza, Corneliu Coposu şi mulţi alţii, dând şi o mărturie de credinţă prin atâţia martiri şi mărturisitori ai secolului XX.

Acest proiect de lege neagă dreptul fundamental la proprietate şi pune sub semnul întrebării însăşi fiinţa comunităţii greco-catolice, prin aceasta amplificând tensiunile deja existente în Ardeal între Biserica Greco-Catolică şi Biserica Ortodoxă.

Din aceste motive cerem retragerea din discuţiile comisiilor Camerei Deputaţilor a acestui proiect de lege şi apelăm la înţelepciunea şi bunavoinţă a celor în măsură să ofere o soluţie adecvată acestei situaţii. Dacă aceasta nu se va întâmpla, AGRU va participa la toate iniţiativele interne şi internaţionale îndreptate împotriva acestui proiect de lege.

Alin TAT
preşedinte

Cecilia FRĂŢILĂ
secretar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *