Întâlnire a Comitetului Director al AGRU Naţional la Blaj

Blajul, Mica Romă, a găzduit sâmbătă, 5 aprilie 2008, la Capela Arhiereilor de lângă Institutul Recunoştinţei, o întâlnire a Comitetului Director al AGRU Naţional, cu tema “Disponibilitatea laicilor la misiunea de reevanghelizare”. Au participat aproximativ 40 de persoane – membrii Comitetului şi asistenţii spirituali eparhiali – reprezentând toate cele cinci Eparhii ale Bisericii Greco-Catolice (Arhieparhia de Alba Iulia şi Făgăraş şi Eparhiile de Oradea, Lugoj, Cluj-Gherla şi Maramureş), precum şi Vicariatul de Bucureşti.

Programul zilei a început cu celebrarea Sfintei Liturghii în cripta unde se află rămăşiţele pământeşti a zece dintre Arhiereii Blajului. Celebrantul principal a fost PS Vasile Bizău, Episcop al Curiei Arhiepiscopiei Majore, alături de care s-au aflat asistenţii spirituali, pr. Ioan Fărcaş – protopop de Blaj, preoţi augustinieni – care îngrijesc capela, şi alţi preoţi din Blaj. După Sfânta Liturghie au început lucrările; conform tradiţiei, acestea au fost deschise de salutul preşedintelui, prof. dr. Alin Tat. A urmat salutul Episcopului Vasile Bizău, care, într-o continuare a mesajului din predică, a subliniat responsabilitatea pe care o au laicii în transmiterea Cuvântului lui Dumnezeu în acele medii unde nu ajung direct Episcopii şi preoţii. Asistentul spiritual al AGRU Naţional, pr. drd. Coriolan Mureşan, a oferit apoi o meditaţie pe marginea motoului întâlnirii, “Iată-mă, trimite-mă pe mine” (Isaia 6,8), explicând în acelaşi timp şi tema întâlnirii.

După aceste momente introductive s-a trecut la dezbaterea problemelor de pe ordinea de zi. După o trecere în revistă a evoluţiei situaţiilor în fiecare AGRU Eparhial, plus cel din Vicariatul de Bucureşti, de la ultima întâlnire, din luna ianuarie, de la Baia Mare, s-a discutat despre organizarea AGRU pe trei nivele: naţional, eparhial şi parohial. S-a stabilit că fiecare AGRU Eparhial care în acest moment are doar o conducere provizorie trebui să aibă până maxim într-un an o conducere aleasă după normele noului Statut. S-a subliniat apoi că este fundamental ca AGRU să activeze în primul rând la nivel parohial unde să sprijine clerul în organizarea activităţilor pentru familiile tinere şi pentru adulţi.

Atenţia s-a concentrat în continuare asupra reorganizării AGRU în Arhieparhia de Alba Iulia şi Făgăraş. Aici AGRU există deja, cu diferite nivele de funcţionare, în mai multe localităţi mai mari ale Arhieparhiei. S-a format un Comitet de Iniţiativă care să pregătească înfiinţarea AGRU la nivelul Arhieparhiei. Au mai fost abordate şi alte probleme, precum urgentarea pliantului de prezentare a Asociaţiei; Campusul Unitar la care AGRU va participa în vară la Snagov, în organizarea ACRO (Acţiunea Catolică România); Universitatea de Vară de la Oradea (8-10 august); alte evenimente şi aniversări din Biserica Greco-Catolică precum şi diverse probleme organizatorice.

Comitetul Director a stabilit că, deşi peste vară o mare parte din membri se vor mai întâlni şi discuta la evenimente precum cele de la Snagov şi Oradea, următoarea întâlnire oficială să aibă loc doar în toamnă, cel mai probabil în noiembrie la Oradea. Detalii mai exacte vor fi furnizate în timp persoanelor implicate.

Pr. drd. Coriolan C. Mureşan
Asistent spiritual AGRU naţional

Prof. dr. Alin Tat
Preşedinte AGRU naţional

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *