IN MEMORIAM: Preot dr. Augustin CIUNGAN

La 29 decembrie 2007 a trecut la cele veşnice părintele dr. Augustin CIUNGAN, prelat papal, Vicar emerit pentru Bucureşti şi Vechiul Regat al Arhieparhiei de Alba Iulia şi Făgăraş, ultimul dintre preoţii din vechea gardă.

Părintele Augustin CIUNGAN s-a născut la 5 noiembrie 1911 în satul Alecuş din apropierea Blajului, oraş unde urmează şcoala primară şi absolvă cursurile liceului “Sf. Vasile”. La absolvirea cursurilor liceale mitropolitul Vasile Suciu îl trimite la studii la Roma, unde studiază teologia la colegiul „ Sf. Atanasie” şi este hirotonit preot la 8 decembrie 1934.

La întoarcerea în ţară a fost numit profesor la liceul de fete şi totodată spiritual la Academia de Teologie din Blaj, unde a funcţionat până la fatidicul octombrie 1948. Fiind urmărit de organele de represiune ale statului, se ascunde un timp la fratele său, preot greco-catolic la Mediaş. In noaptea în care securitatea a năvălit în casa în care se adăpostea, părintele Augustin CIUNGAN reuşeşte să scape cu fuga prin spatele curţii şi să se ascundă un timp în locuinţa surorii sale din Bucureşti, reuşind să se angajeze, la început, ca muncitor necalificat şi apoi contabil, asigurandu-şi în acest fel mijloacele de subzistenţă.

In tot acest timp, în dumineci şi sărbători, oficia slujbe în rit greco-catolic în locinţe şi în locuri alese cu mare grijă şi precauţie. Fiind apreciat de ierarhii bisericii noastre pentru solidele cunostinţe teologice, pentru calităţile sale morale, pentru devotamentul său faţă de Biserica Română Unită cu Roma şi pentru deosebitul sau har preoţesc, Conferinţa episcopilor greco-catolici şi a ordinariilor diecezani, ţinută la Cluj la 14 martie 1986, a hotărît, printre altele, numirea părintelui dr. Augustin CIUNGAN, Vicar pentru Bucuresti şi Vechiul Regat.

Până în anul 1990 putea fi văzut, aproape zilnic, şi în biserica romano-catolică “Sf. Elena” unde ajuta în scaunul de spovadă şi acorda sprijin spiritual numeroşilor credincioşi greco-catolici, care îl căutau în mod special, cu dragoste şi încredere. La scurt timp după 1989, în ziua de 16 ianuarie 1990, părintele Vicar dr. Augustin CIUNGAN , în fruntea unei delegaţii a Vicariatului de Bucuresti, a solicitat într-o audienţă, Patriarhului BOR, Preafericitul Teoctist, restituirea celor trei biserici greco-catolice din Bucureşti, care înainte de 1948 au aparţinut Vicariatului, implicându-se direct în toate acţiunile privind retrocedarea acestora.

In calitatea sa de Vicar de Bucuresti a fost sufletul şi coordonatorul vieţii spirituale a comunităţii a cărei păstorire i-a fost încredinţată şi nu a lăsat să treacă nici o zi fără a celebra Sfânta Liturghie. A dăruit lui Dumnezeu, în fiecare zi, ceasul cel mai sfânt, ceasul Jertfei Euharistice, al repetării Cinei celei de Taină, ceasul Jertfei pe care Isus Cristos a poruncit celor aleşi să-i fie preoţi în veac, să o facă în amintirea sa. Părintele Augustin CIUNGAN a făcut această jertfă în întreaga sa viaţă. In semn de preţuire, în preajma împlinirii a 70 de ani de preoţie a primit înalta distincţie de prelat papal.

Inmormantarea a avut loc luni 31 decembrie 2007, în capela “Sf. Ana” din cimitirul Bellu catolic. La ora 900 toţi preoţii din parohiile greco-catolice din Bucuresti, în frunte cu protopopul de Bucuresti, pr.Liviu Alexiu Oţoiu, au oficiat Sfânta Liturghie de ramas bun, la care au participat credincioşi din toate parohiile din oraş.

Slujba prohodului, care a început la orele 1100, a fost concelebrată de Preasfinţia Sa Mihai, episcop auxiliar al Arhieparhiei de Alba Iulia şi Făgăraş, cu sediul la Bucureşti, episcop titular de Nove, împreună cu toţi preoţii greco-catolici din oraş.

A participat Excelenta Sa Cornel Damian, episcop auxiliar al Arhidiecezei romano-catolice de Bucureşti, însoţit de mai mulţi preoţi de rit latin.

Intreaga asistenţă l-a condus pe pr.dr. Augustin CIUNGAN pe ultimul drum până la mormântul din parcela rezervată preoţilor, săpat pe latura de vest a acesteia, alături de cei chemaţi mai înaintea sa în faţa tronului Celui prea Inalt, pr.Vasile Mare şi pr. Eugen Sârbu.

Mormântul său a fost acoperit de florile recunostinţei celor pe care i-a păstorit cu toată dăruirea. Chipul blând şi blajin al părintelui dr. Augustin CIUNGAN, unchiul Gusti, va rămane mereu în amintirea noastră.

InfoAGRU Bucuresti

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *