Prezentarea Seminarului “Greco-catolicism şi modernitate”

În ziua de 9 noiembrie a debutat la Cluj Seminarul organizat de AGRU pe tema “Greco-catolicism şi modernitate”, Seminar găzduit de Episcopia Greco-Catolică de Cluj-Gherla. Prima parte a Seminarului s-a desfăşurat în după-amiaza zilei de vineri, bucurându-se de prezenţa şi binecuvântarea ES Mons. Dr. Florentin Crihălmeanu, Episcop de Cluj-Gherla. După ce cei prezenţi au fost salutaţi de Preşedinte (Prof. dr. Alin Tat) şi Asistentul spiritual naţional (Pr. drd. Coriolan C.
Mureşan) al AGRU, Episcopul Dr. Florentin a vorbit celor prezenţi despre Biserică şi modernitate, reamintind cuvintele Sfintei Scripturi dar şi exemplificări din cunoscuta carte a Cardinalului Henri de Lubac “Meditaţie despre Biserică”. Înaltul Prelat a subliniat necesitatea de a înţelege care este limita între tradiţie şi modernitate, ce este posibil să fie adaptat timpului şi ce în schimb rămâne de neschimbat, făcând exemplificări şi din viaţa Bisericii Greco-Catolice.

Prima parte a Seminarului a fost dedicată aspectelor istorice, fiind moderată de Pr. drd. Coriolan C. Mureşan şi având ca invitaţi pe Conf. univ. dr. Ovidiu Ghitta, Conf. univ. dr. Marius Bucur, prof. dr. Ciprian Ghisa şi drd. Petru Magdău. Prima provocare a Asistentului spiritual naţional al AGRU adresată invitaţilor a fost legată de modernitatea naşterii greco-catolicismului românesc, reliefându-se şi influenţa Conciliului de la Florenţa-Ferrara precum şi a evenimentelor din 1595 de la Brest şi din 1646 de la Ujhorod asupra a ceea ce s-a întâmplat la Alba-Iulia între 1697 şi 1701. Invitaţii au vorbit şi despre interpretarea diferită pe care istoricii şi teologii au dat-o evenimentelor dintre 1697-1701 în decursul secolelor XVIII,XIX şi XX. Dezbaterea a ajuns ulterior la posibilele definiţii ale “modernităţii” şi “modernismului” şi la raportarea Bisericii Greco-Catolice la aceste două realităţi în decursul sec. XVII-XX. S-a menţionat ralierea greco-catolicismului românesc la poziţia Sf. Scaun privind “modernismul” (în special în perioada pontificatului Papei Pius al IX-lea) dar şi modernitatea metodelor pastorale ale Bisericii Blajului. Rolul fundamental în redeşteptarea spirituală şi culturală a românilor ardeleni a fost subliniată de toţi cei prezenţi, evidenţiindu-se însă şi naşterea AGRU în perioada interbelică, o necesitate datorată atacurilor tot mai frecvente împotriva Bisericii Greco-Catolice.

În dimineaţa zilei de 10 noiembrie toţi cei prezenţi la Seminar au participat la Sf. Liturghie pontificată de ES Mons. Dr. Florentin Crihălmeanu, Episcop de Cluj-Gherla. Momentul a fost cu atât mai emoţionant cu cât s-a celebrat în Biserica Bob, cea mai veche biserică greco-catolică din Cluj. Au concelebrat Mons. Mihai Todea (Protosincel al Eparhiei de Cluj-Gherla), Pr. drd. Coriolan C. Mureşan (Vicar Judecătoresc al Eparhiei de Lugoj şi Asistent spiritual naţional al AGRU), Pr. drd. Horaţiu Cipleu (Asistent spiritual al AGRU pentru Eparhia de Cluj-Gherla) şi Pr. Nicolae Ţap (parohul bisericii).

A doua parte a Seminarului a avut loc tot în dimineaţa de 10 noiembrie, în prezenţa Mons. Mihai Todea, Protosincelul Eparhiei de Cluj-Gherla. Dezbaterea a continuat pe aceeaşi temă, subliniind însă aspecte actuale. Moderator a fost cunoscutul filosof şi teolog catolic Robert Lazu, invitaţi fiind scriitorul Adrian Popescu precum şi dr. Vincenţiu Cernea şi teologul Bogdan Duca. S-a propus o definiţie a “modernismului” ca “ruptură de tradiţie”, “discontinuitate”, “orgoliu al raţiunii”, subliniindu-se pericolul relativismului ce domneşte în societatea actuală. Moderatorul a insistat pe necesitatea luptei împotriva relativismului, pe necesitatea fidelităţii faţă de învăţătura şi Magisteriul Bisericii Catolice, aducând mărturii din activitatea sa de catehizare a laicilor. Invitaţii au vorbit şi despre problema “modernismului” în cazul Bisericii Greco-Catolice din România, subliniind procesul de receptare a Conciliului Vatican II, vocaţia profund ecumenică a BRU precum şi necesitatea catehezei sistematice pentru credincioşi, inclusiv a catehezei mistagogice. Au fost puse multe întrebări moderatorului şi invitaţilor, unii dorind o dezvoltare a temei “modernismului” ca “discontinuitate”, alţii întrebând despre atitudinea credinciosului obişnuit în raport cu Magisteriul, ajungându-se la discuţii extrem de interesante.

D-na profesoara Viorica Lascu, Preşedinta de onoare a AGRU, a vorbit celor prezenţi despre experienţa sa şi despre modernitatea Bisericii noastre. Cei prezenţi au primit cu multă bucurie şi recunoştinţă cuvintele acestei mari luptătoare pentru libertatea Bisericii, a acestui adevărat stâlp al AGRU. La sfârşitul Seminarului, Asistentul spiritual naţional al AGRU, a încercat să traseze câteva concluzii, pornind de la chestiunea istorică a modernităţii şi “modernismului” şi ajungând la situaţia actuală în care Biserica luptă împotriva relativismului religios şi moral dar se confruntă uneori şi cu dificultatea unor catolici de a primi în mod deplin învăţătura Magisteriului, subliniind necesitatea unei cateheze în parohii în care să se explice nu doar adevărurile fundamentale de credinţă, lucru la care AGRU trebuie să se implice rapid şi eficient.

Toţi cei prezenţi au plecat în oraşele de origine în speranţa unor Seminarii şi Simpozioane de acest fel tot mai frecvente.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *