In memoriam Laurenţiu Horia Moisin

Pe 18 iulie 2007 comunitatea greco-catolică din Bucureşti a comemorat 9 luni de la trecerea la cele veşnice a celui care a fost, este şi va rămâne în memoria noastră, Laurenţiu Horia Moisin. Cele două parohii ale Bisericii Române Unită cu Roma, Creco-Catolică din Bucureşti, care îşi datorează redobândirea locaşurilor de cult activităţii neobosite a artizanului restituirii acestora către deţinătorii lor de drept, au comemorat fiecare acest eveniment. Astfel în parohia “Sf. Vasile” din str. Polonă nr. 50, Sfânta Liturghie, care se celebreaza zilnic la ora 10, a fost urmată de parastasul la care s-a ridicat pausul în memoria lui Laurenţiu Horia, spre veşnica lui pomenire.

După amiază în capela “Înălţarea Domnului” din str.gen. Cristian Tell nr.18, parohia cu acelaşi nume şi Societatea Filarmonică din Câmpina au organizat un concert de muzică sacră susţinut de soprana Şefana Tiron. Renumita soprană, dăruită de bunul Dumnezeu cu un glas îngeresc, a interpretat în timpul Sfintei Liturghii piese de autori clasici şi pricesne, care au marcat momentele principale ale acesteia. La început a cântat “Ave Maria” de Franz Schubert, la rugăciunea euharistică imnul “Sanctus” de Charles Gounod, la rugăciunea domnească “Tatăl Nostru” de Ciprian Porumbescu, la cuminecarea preotului, “Panis Angelicum” de Cesar Frank, iar la cuminecarea credincioşilor pricesnele ”Iubi-te-voi Doamne’’ şi ’’Cât de mărit este Domnul”. La sfârşitul Sfintei Liturghii soprana Ştefana Tiron a interpretat “Ruga” pe versurile lui Corneliu Coposu şi muzica Mariei Cristina Moisin.

Sfânta Liturghie a fost celebrată de pr. Dan Florian Popescu, parohul capelei “Înălţarea Domnului”, iar răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de corurile reunite ale parohiilor “Înălţarea Domnului”, “Sf. Vasile” şi “Sf. Ana”. Sfânta Liturghie a fost urmată de parastasul în memoria lui Laurenţiu Horia Moisin şi de o agapă frăţească în cocheta curte interioară a capelei, şi s-a încheiată prin intrarea din nou în capela, unde s-au ascultat din nou “Ruga” pe versurile lui Corneliu Coposu şi muzica Mariei Cristina Moisin şi “Ave Maria” de Cesar Frank.

InfoAGRU Bucureşti
19.07.2007

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *