Secţiunea religioasă şi ecumenică: echipă şi obiective

“Creştinule fii conştient de demnitatea ta!”

Sf. Leon cel Mare- papă

Secţiunea religioasă şi ecumenică a AGRU Bucureşti şi-a conturat echipa de lucru şi principalele obiective.

Scopul este dezvoltarea, afirmarea şi valorificarea potenţialului religios al comunităţii greco-catolice din Vicariatul de Bucureşti.

Pentru a fi de ajutor Bisericii şi celor din jur, echipa  îşi propune:

 • să răspundă cu bucurie, generozitate ÅŸi promptitudine la chemarea lui Hristos, însuÅŸindu-ÅŸi, cu ascultare creÅŸtină, ceea ce proclamă sau stabilesc în calitate de conducători Păstorii Bisericii.;
 • să aprofundeze adevărurile de credinţă ÅŸi practicile necesare pentru a trăi în lumina Evangheliei;
 • să promoveze morala creÅŸtină ;
 • să apere demnitatea familiei creÅŸtine ÅŸi dreptul la viaţă;
 • să contribuie la cunoaÅŸterea preÅ£uirea ÅŸi cultivarea propriului rit, printr-o temeinică aprofundare a tradiÅ£iilor orientale;
 • să colaboreze cu alte organizaÅ£ii creÅŸtine în spirit ecumenic;

Mijloacele folosite în realizarea acestor obiective sunt:

 • grupe de rugăciune
 • expuneri ÅŸi comentarii pentru aprofundarea Sf. Scripturi ÅŸi a învăţăturii catolice
 • întâlniri lunare cu temă
 • meditaÅ£ii
 • conferinÅ£e
 • exerciÅ£ii spirituale
 • pelerinaje
 • editarea de materiale informative cu conÅ£inut religios

Tema primei întâlniri este  ”Tu eÅŸti Petru…”

 • se va Å£ine sâmbătă, 28 aprilie, la capela “ÎnălÅ£area Domnului”
 • invitat este Pr. Sebastian Lucaciu
 • ora 9.30 Sf. Liturghie urmată de expunerea ÅŸi comentarea textelor din Sf. Evanghelii;

În cursul acestei săptămâni vă trimitem programul detaliat. Se va găsi şi în toate parohiile greco- catolice din Bucureşti.

În luna mai Biserica Greco-Catolică îi comemorează pe episcopii martiri.

Tema va fi “Credinţa noatră este viaţa noastră” (Cardinal Iuliu Hossu) şi vom  organiza împreună cu ASTRU Bucureşti un pelerinaj la mormintele episcopilul martiri.

În 2-3 iunie se pleacă în pelerinaj la Blaj, la “Capela Fecioara Săracilor” de la Cărbunari.

Pentru lunile următoare programul va fi comunicat în timp util.

Echipa Secţiunii Religioase şi Ecumenice a AGRU Bucureşti

Coordonator: Prof. Livia Maria OÅ£oiu

Persoanele de contact în parohii:

 • Parohia “Sf. Ana” – Delia Munteanu
 • Parohia “Sf. Vasile” – Ana Olteanu, Ioan Åžoldu, Valeria Girescu
 • Parohia “Adormirea Maicii Domnului” – Stela Ghevrea, Gheorghe Hossu
 • Parohia “Sf. Cruce” – Liliana DuÅ£escu; Tiberiu Georgescu
 • Parohia “NaÅŸterea Maicii Domnului” Drumul Taberei – Simona Enache
 • Capela “ÎnălÅ£area Domnului” – Iulia Stănescu, Iosif MogoÅŸ, Cornelia Epure
 • Parohia BucureÅŸtii Noi – Ana ÅžtefănuÅ£

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *