Secţiunea religioasă şi ecumenică: echipă şi obiective

“Creştinule fii conştient de demnitatea ta!”

Sf. Leon cel Mare- papă

Secţiunea religioasă şi ecumenică a AGRU Bucureşti şi-a conturat echipa de lucru şi principalele obiective.

Scopul este dezvoltarea, afirmarea şi valorificarea potenţialului religios al comunităţii greco-catolice din Vicariatul de Bucureşti.

Pentru a fi de ajutor Bisericii şi celor din jur, echipa  îşi propune:

 • să răspundă cu bucurie, generozitate şi promptitudine la chemarea lui Hristos, însuşindu-şi, cu ascultare creştină, ceea ce proclamă sau stabilesc în calitate de conducători Păstorii Bisericii.;
 • să aprofundeze adevărurile de credinţă şi practicile necesare pentru a trăi în lumina Evangheliei;
 • să promoveze morala creştină ;
 • să apere demnitatea familiei creştine şi dreptul la viaţă;
 • să contribuie la cunoaşterea preţuirea şi cultivarea propriului rit, printr-o temeinică aprofundare a tradiţiilor orientale;
 • să colaboreze cu alte organizaţii creştine în spirit ecumenic;

Mijloacele folosite în realizarea acestor obiective sunt:

 • grupe de rugăciune
 • expuneri şi comentarii pentru aprofundarea Sf. Scripturi şi a învăţăturii catolice
 • întâlniri lunare cu temă
 • meditaţii
 • conferinţe
 • exerciţii spirituale
 • pelerinaje
 • editarea de materiale informative cu conţinut religios

Tema primei întâlniri este  ”Tu eşti Petru…”

 • se va ţine sâmbătă, 28 aprilie, la capela “Înălţarea Domnului”
 • invitat este Pr. Sebastian Lucaciu
 • ora 9.30 Sf. Liturghie urmată de expunerea şi comentarea textelor din Sf. Evanghelii;

În cursul acestei săptămâni vă trimitem programul detaliat. Se va găsi şi în toate parohiile greco- catolice din Bucureşti.

În luna mai Biserica Greco-Catolică îi comemorează pe episcopii martiri.

Tema va fi “Credinţa noatră este viaţa noastră” (Cardinal Iuliu Hossu) şi vom  organiza împreună cu ASTRU Bucureşti un pelerinaj la mormintele episcopilul martiri.

În 2-3 iunie se pleacă în pelerinaj la Blaj, la “Capela Fecioara Săracilor” de la Cărbunari.

Pentru lunile următoare programul va fi comunicat în timp util.

Echipa Secţiunii Religioase şi Ecumenice a AGRU Bucureşti

Coordonator: Prof. Livia Maria Oţoiu

Persoanele de contact în parohii:

 • Parohia “Sf. Ana” – Delia Munteanu
 • Parohia “Sf. Vasile” – Ana Olteanu, Ioan Şoldu, Valeria Girescu
 • Parohia “Adormirea Maicii Domnului” – Stela Ghevrea, Gheorghe Hossu
 • Parohia “Sf. Cruce” – Liliana Duţescu; Tiberiu Georgescu
 • Parohia “Naşterea Maicii Domnului” Drumul Taberei – Simona Enache
 • Capela “Înălţarea Domnului” – Iulia Stănescu, Iosif Mogoş, Cornelia Epure
 • Parohia Bucureştii Noi – Ana Ştefănuţ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *